Tarnija: Mediq Eesti OÜ

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked, kus on mainitud tarnijat Mediq Eesti OÜ

2023-02-10   Sondide, toitmissüsteemide ja dreenide ostmine kordushange (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Sondide, toitmissüsteemide ja dreenide ostmine kordushange kuni 16.12.2024 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Mediq Eesti OÜ
2023-02-10   Aspiratsiooni tarvikute ostmine kordushange (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Aspiratsiooni tarvikute ostmine kordushange ostmine vastavalt vajadusele kuni 09.07.2025 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ
2023-02-03   Steriliseerimise pakkematerjali ja tarvikute ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Steriliseerimise pakkematerjali ja tarvikute ostmine 24 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Mediq Eesti OÜ
2023-01-31   Ühekordse kasutusega hügieenitooted (AS Hoolekandeteenused)
Riigihanke eesmärgiks on varustada AS Hoolekandeteenused üksusi ühekordse kasutusega hügieenitoodetega. AS Hoolekandeteenuste üksused asuvad üle Eesti: https://www.hoolekandeteenused.ee/kodud/ Hanke kõikide osade kohta sõlmitavate raamlepingute maksimaalne kogumaksumus on 409 500,00 eurot km-ta. Täpsem info eraldi osade kaupa on hanke alusdokumendis "Pakkumuse esitamise ettepanek". Hangitavad eeldatavad kogused on välja toodud pakkumuse maksumuse vormil (Vorm 1). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Oribalt Tallinn Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ OÜ Puhastusimport SIA "TZMO Latvija"
2022-12-30   Aspiratsioonivoolikud ja aspiratsiooniotsikud 2 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Aspiratsioonivoolikute ja aspiratsiooniotsikute ostmine raamlepingu alusel Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Mediq Eesti OÜ
2022-12-09   Biopsiatangide, lingude, klipside ja muude verejooksusulgemise toodete ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Biopsiatangide, lingude, klipside ja muude verejooksusulgemise toodete ostmine 24 kuu vältel vastavalt vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Endocare Estonia OÜ Mediq Eesti OÜ Olympus Estonia OÜ Philotech OÜ UAB "Ilsanta" Eesti filiaal
2022-12-07   Meditsiinilised sidematerjalid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Meditsiiniliste sidematerjalide ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron HMK Medical OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ Osaühing Balti Intermed
2022-11-30   Kanüülide, korkide, kolmikkraanide ja korknõelte ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Kanüülide, korkide, kolmikkraanide ja korknõelte ostmine vastavalt reaalsele vajadusele 36 kuu vältel Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ Osaühing B.Braun Medical Osaühing Balti Intermed
2022-11-23   Ühekordse kasutusega operatsioonipesu ja kitlite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping ühekordse kasutusega operatsioonipesu ja kitlite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ ZARYS International Group sp. Z oo sp.k.
2022-10-28   Isikukaitsevahendid (AS Eesti Varude Keskus)
Isikukaitsevahendite ostmine vastavalt RHADis kirjeldatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Mediq Eesti OÜ UAB "Barameda"
2022-10-26   Kirurgilised võrgud ja võrgu fiksaatorid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Ühekordse kasutusega, steriilselt pakendatud songavõrkude, võrgufiksaatorite, inkontinentsilingude, vaginaalprolapsi ja rinnavõrkude korrigeerimise vahendite ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aaskla osaühing AB Medical Group Eesti Osaühing Johnson & Johnson AB Eesti filiaal Mediq Eesti OÜ Medreto OÜ Osaühing AB Technology
2022-09-30   Meditsiinilised protseduurikindad (nitriilist, lateksist, neopreenist) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Erinevate meditsiiniliste protseduurikinnaste ja kirurgiliste kinnaste ostmine 2 aasta jooksul Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Endocare Estonia OÜ HMK Medical OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ
2022-09-28   Läbivaatus- ja protseduurikindad (Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla)
Riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping, mille objektiks on HAD Lisas 1 ja selle lisades sätestatud nõuetele vastavad kindad. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: MB JAMedica Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ
2022-09-21   Haavaplaastrid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Haavaplaastrite ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ
2022-09-19   Jämesoolevähi sõeluuringu peitvere testi ning sõeluuringu koloskoopia eelse soolepuhastuspreparaadi ostmine ning... (Eesti Haigekassa)
Riigihanke eesmärgiks on jämesoolevähi sõeluuringu läbiviimiseks vajalike asjade ja teenuste ostmine: kvantitatiivse immunoloogilise peitvere testi St-Hb QN proovinõu; koloskoopia eelne soolepuhastuspreparaat; pakend proovinõu, soolepuhastuspreparaadi ja trükiste pakendamiseks; proovinõu, soolepuhastuspreparaadi ja trükiste komplekteerimine ja pakendamine pakendisse; proovinõude, soolepuhastuspreparaatide, pakendite ja trükiste transportimise eelne ladustamine; pakendatud pakendite transportimine üle … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Oribalt Tallinn Mediq Eesti OÜ
2022-08-31   Ravimilao sügavkülmikute tellimine Terviseametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke eesmärk on Terviseameti ravimilaole sügavkülmikute soetamine, et hoiustada Eestisse saabuvat vaktsiini. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ
2022-08-18   Kapillaarelektroforeesi analüsaatori, reaktiivide ja hoolduse ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
1. Riigihanke eesmärk on sõlmida raamleping kapillaarelektroforeesi analüsaatori, reaktiivide ja hoolduse ostmiseks. Raamleping sõlmitakse tähtajaga 7 aastat. 2. Pakkumus peab võimaldama teostada 7 aasta jooksul analüsaatori kasutuselevõtmisest alates kapillaarelektroforeesi meetodil järgmisi analüüse: valkude fraktsioonid seerumis, valkude fraktsioonid uriinis, süsivesikdefitsiitne transferriin. Lisas 2 on antud eelnimetatud analüüside orienteeruvad kogused. Eeldatav vajadus põhineb hankija varasemal … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ
2022-07-28   Sidematerjali ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping sidematerjali ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ Ortolink Invest OÜ Osaühing Balti Intermed
2022-06-15   Hooldus- ja põetusvahendid ning hügieenitooted 4 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Niisutatud salvrätikute või niisutatud pesukinnaste ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ
2022-06-08   Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine 24 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Corpowear OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Normed Baltic OÜ OneMed OÜ OÜ Diamedica UAB "Barameda"
2022-06-06   Tõmbekapid ja bioohutuskapid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärk on osta raamlepingute alusel: 1) kolme filtriga klass II bioohutuskappe – osa I; 2) klass II biohutuskappe – osa II; 3) tõmbekappe – osa III; 4) märgarhiivikappe – osa IV ja nende lisaseadmete (sh tarkvaralitsentside, lisamoodulite) ja kaasnevate teenuste (sh remont ja koolitus) ning kulumaterjalide soetamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Innomed OÜ Mediq Eesti OÜ
2022-05-09   Intubatsioonitorud ja trahheostoomia kanüülid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Intubatsioonitorude, trahheostoomiakanüülide jt hingamisteede rajamiseks vajalike vahendite ja tarvikute ostmine vastavalt RHAD-s kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Aktsiaselts Meditsiinigrupp Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ
2022-04-18   Meditsiinitarvikud: süstlad, süstlanõelad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemid, veenikanüülid (Aktsiaselts Rakvere Haigla)
Käesoleva hanke käigus sõlmitakse leping Aktsiaseltsile Rakvere Haigla süstalde, süstlanõelte, infusiooni- ja transfusioonisüsteemide ning veenikanüülide ostuks ja tarnimiseks kaheks (2) aastaks vastavalt hanke alusdokumentidest tulenevatele tehnilistele tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Baltic Medcom OÜ Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ Ortolink Invest OÜ Osaühing B.Braun Medical
2022-04-14   Patsientide hooldustarvikute ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Patsientide hooldustarvikute ostmine 29 kuu (kuni 31.12.2024) vältel vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aaskla osaühing Corpowear OÜ Endocare Estonia OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ OneMed OÜ Philotech OÜ UAB "Barameda"
2022-04-11   Hooldus- ja põetusvahendid ning hügieenitooted (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
.Ostetakse hooldus- ja põetusvahendid ning hügieenitooted .Osadeks jaotatud, osade pealkirjad failis „tehniline ettepanek“, maksumused failis „hanke eeldatav maksumus" Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aaskla osaühing Aktsiaselts Semetron AS Oribalt Tallinn Endocare Estonia OÜ Linus Medical OÜ Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ Osaühing Balti Intermed UAB "Barameda"
2022-03-25   Õendus-põetus vahendite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping õendus-põetus vahendite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron Linus Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ
2021-12-22   Isikukaitsevahendite ostmine (Sihtasutus Pärnu Haigla)
Riigihanke eesmärgiks on sõlmida raamlepingud, mille objektiks on 1 aasta jooksul raamlepingu sõlmimisest arvates SA-le Pärnu Haigla isikukaitsevahendite ostmine, mille tehniline kirjeldus on esitatud hankedokumentide (HD) lisas 1 ja prognoositavad kogused HD lisas 3. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: HMK Medical OÜ Mediq Eesti OÜ ML Worldwide FZCO OneMed OÜ Osaühing Balti Intermed Straipu LLC OÜ
2021-11-12   Ühekordse kasutusega patsiendi monitooringu vahendite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping ühekordse kasutusega patsiendi monitooringu vahendite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing AB Medical Teeninduse Osaühing Aktsiaselts Meditsiinigrupp Enitek Engineering OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ Osaühing Balti Intermed Osaühing Hansa Medical
2021-10-27   Ühekordse kasutusega juhitava hingamise vahendite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping ühekordse kasutusega juhitava hingamise vahendite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Medeksperts Estonia OÜ Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ
2021-10-20   Hingamissüsteemi ventilatsiooni vahendite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping hingamissüsteemi ventilatsiooni vahendite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing InstruMed OÜ Linus Medical OÜ Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ OneMed SIA
2021-09-07   Radioloogia tarvikute ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Radioloogia tarvikute ostmine vastavalt reaalsele vajadusele 24 kuu vältel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Mediq Eesti OÜ Ortolink Invest OÜ Osaühing Sonotrade Scanmed Group OÜ
2021-09-06   Steriilsed operatsiooni linad, aparaadikatted ja muud tarvikud (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Steriilsed operatsiooni linade, aparaadikatete ja muude tarvikute ostmine 36 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ UAB "Barameda"
2021-09-02   Isikukaitsevahendite ostmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Isikukaitsevahendite ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ