2023-02-15   Adenosiini, fenüülefriini, epinefriini ja anti-D humaanimmuunoglobuliini süstelahused (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Süstelahuste ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ
2023-02-07   Immuunglobuliinide ja antidootide ostmine (Eesti Haigekassa)
Eesti Haigekassa kutsub Teid osalema hankemenetluses ja esitama pakkumusi raamlepingu sõlmimiseks riigihankele „Immuunglobuliinide ja antidootide ostmine“, mis viiakse läbi riigihangete registris e-hankemenetlusena, vastav riigihangete registri viitenumber on 212444 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ AS Oribalt Tallinn First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2023-02-06   Kodune peritoneaaldialüüs (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2023-02-01   Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Osaühing Kalverton Tamro Eesti OÜ
2023-01-30   Antiretroviirusravimi doraviriin ostmine (Eesti Haigekassa)
Eesti Haigekassa (haigekassa) korraldab riigihanke antirteroviirusravimi toimeainega doraviriin ostmiseks, mille sihtgrupiks on HIV positiivsed täiskasvanud ja noorukid . Kutsume teid esitama pakkumusi hankelepingu sõlmimiseks riigihankemenetluses „Antiretroviirusravimi toimeainega doraviriin ostmine“ (riigihange), mis viiakse läbi riigihangete registris e-hankemenetlusena, vastavalt riigihanke alusdokumentidele (RHAD). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2023-01-26   Röntgenkontrastained (Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla)
SA Ida-Viru Keskhaigla korraldab hanget röntgenkontrastainete ostmiseks 2 aasta jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2023-01-20   Ravimite L01 ja L04 ostmine vastavalt nimekirjale (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping vastavalt nimekirjale ravimite L01 ja L04 ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2023-01-20   KESKNÄRVISÜSTEEMI MÕJUTAVAD RAVIMID VASTAVALT NIMEKIRJALE (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping vastavalt nimekirjale kesknärvisüsteemi mõjutavate ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron AS Oribalt Tallinn Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2023-01-19   Vaktsiinide ja tuberkuloosiravimi ostmine (Eesti Haigekassa)
Riigihange on jaotatud 6 osaks ning pakkuja võib teha pakkumuse kas ühele või mitmele osale. Esitatud pakkumused peavad vastama RHAD lisas 1 toodud tehnilistele kirjeldustele. Tehniline ettepanek esitatakse vastavalt lisa 3 vormile III. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-12-28   Seedekulglat ja ainevahetust mõjutavad ravimid, lihaseid lõõgastavad ained, anesteetikumid, trankvillisaatorid,... (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Ravimite hankimine vastavalt alusdokumentides sätestatule. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindab ühishankes SA Läänemaa Haiglat, SA Raplamaa Haiglat ja SA Hiiumaa Haiglat. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-12-21   Albumiini ja anti-D humaanimmunoglobuliini ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Albumiini ja anti-D humaanimmunoglobuliini ostmine Lääne-Tallinna keskhaiglale 24 kuu jooksul vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2022-12-07   Meditsiinilised sidematerjalid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Meditsiiniliste sidematerjalide ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron HMK Medical OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ Osaühing Balti Intermed
2022-11-23   Ühekordse kasutusega operatsioonipesu ja kitlite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping ühekordse kasutusega operatsioonipesu ja kitlite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ ZARYS International Group sp. Z oo sp.k.
2022-11-10   Immunosupressantide ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Immunosupressantide ostmine vastavalt reaalsele vajadusele kuni 31.07.2024 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Osaühing Baltfarma Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2022-11-08   Albumiini, inimese protrombiinikompleksi, anti-D humaanimmunoglobuliini ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Albumiini, inimese protrombiinikompleksi, anti-D humaanimmunoglobuliini ostmine Lääne-Tallinna keskhaigla 24 kuud ja Jõgeva haigla alates 18.08.2023 ehk umbes 18 kuud. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-11-07   Süsteemsed hormoonpreparaadid(H-grupp) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Farmatar OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-10-31   Süsteemsed infektsioonivastased ravimid (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping süsteemsete infektsioonivastaste ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuse ja kirjelduse alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-10-17   Monoklonaalsed antikehad, immuunosupressandid, teised astmavastased ained süsteemseks kasutamiseks, teised... (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Ravimite hankimine vastavalt alusdokumentides sätestatule. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindab ühishankes SA Pärnu Haiglat. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Osaühing Baltfarma Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2022-10-11   Haiglaravimite ostmine (Eesti Haigekassa)
Riigihange on jaotatud 6 osaks ning pakkuja võib teha pakkumuse kas ühele või mitmele osale. Pakkumused peavad vastama tehnilisele kirjeldusele (RHAD lisa 1). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Farmatar OÜ Globalex Pharma OÜ Magnum Medical OÜ OÜ Chirurgicus Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2022-10-07   Süsteemseks kasutamiseks infektsioonivastaste ravimite ostmine (Aktsiaselts Rakvere Haigla)
Käesoleva hanke käigus sõlmitakse leping Aktsiaseltsile Rakvere Haigla infektsioonivastaste ravimite ostuks ja tarnimiseks kaheks (2) aastaks vastavalt hanke alusdokumentidest tulenevatele tehnilistele tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-10-05   Tromboosivastaste ravimite ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Tromboosivastaste ravimite ostmine 24 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusel. Hankes osalevas AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja SA Jõgeva Haigla Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Globalex Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-10-05   Tiksagevimabi ja tsilgavimabi ostmine (Eesti Haigekassa)
Eesti Haigekassa korraldab riigihanke ravimi toimeainega tiksagevimabi ja tsilgavimabi ostmiseks covid-19 haiguse kokkupuute-eelseks profülaktikaks. Kutsume teid esitama pakkumusi hankelepingu sõlmimiseks riigihankemenetluses „Tiksagevimabi ja tsilgavimabi ostmine covid-19 haiguse kokkupuute-eelseks profülaktikaks“ (riigihange), mis viiakse läbi riigihangete registris e-hankemenetlusena, vastavalt riigihanke alusdokumentidele (RHAD). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2022-10-03   Kemoteraapias kasutatavate ravimite (L01B, L01C, L01X) ja immuunmodulaatorite (L03AA) ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kemoteraapias kasutatavate ravimite (L01B, L01C, L01X) ja immuunmodulaatorite (L03AA) ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuse ja kirjelduse alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2022-10-03   Anesteetikumide ja müorelaksantide ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping anesteetikumide ja müorelaksantide ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuse ja kirjelduse alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-09-30   Meditsiinilised protseduurikindad (nitriilist, lateksist, neopreenist) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Erinevate meditsiiniliste protseduurikinnaste ja kirurgiliste kinnaste ostmine 2 aasta jooksul Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Endocare Estonia OÜ HMK Medical OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ
2022-09-26   Hemodialüüsi liinide ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping hemodialüüsi liinide ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2022-09-26   Ravimi Takhzyro (lanadelumab) ostmine (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Takhzyro (lanadelumab) ravimi ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2022-09-21   Tromboosivastaste ravimite ostmine (Aktsiaselts Rakvere Haigla)
Käesoleva hanke käigus sõlmitakse leping Aktsiaseltsile Rakvere Haigla tromboosivastaste ravimite ostuks ja tarnimiseks kaheks (2) aastaks vastavalt hanke alusdokumentidest tulenevatele tehnilistele tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-09-20   Seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (A-grupp) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Seedekulgla ja ainevahetuse ravimite ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-09-12   Röntgenkontrastainete ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping röntgenkontrastainete ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-08-22   Vereplasma töötlemine ja vereplasmast toodetud ravimi ostmine, hüübimisfaktorite ostmine (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärk on leida majanduslikult soodsaim pakkumus SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kogutud vereplasma ülejäägi müümiseks ja vereplasmast valmistatud ravimite tarnimiseks. Hüübimisfaktorite ostmine. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindab volikirja alusel SA-d Läänemaa Haigla, SA-d Raplamaa Haigla, SA-d Hiiumaa Haigla. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-08-16   Ravimi buprenorfiin/naloksoon ostmine sõltuvusravi eesmärgil 2022/2023 aastaks (Tervise Arengu Instituut)
1.1. Hanke eesmärk on Tervise Arengu Instituudile kombinatsioonravimi buprenorfiin/naloksoon ostmine opioidisõltuvuse asendusravi osutamiseks, s.h. HIV-ga elavate opioidisõltuvusega isikutele kvaliteetse ravi tagamiseks Eesti Vabariigis. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2022-08-10   Esomeprasooli ostmine (Sihtasutus Pärnu Haigla)
Hankija ostab esomeprasooli 1 (ühe) aasta jooksul raamlepingu sõlmimisest arvates. Hankeobjekti tehniline kirjeldus ja eeldatav kogus on toodud HD lisas 1. Koguse osas hankija tellib tooteid vastavalt tegelikule vajadusele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2022-08-08   Ravimid toimeainetega nivolumab, pembrolizumab ja sarilumab (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite toimeainetega nivolumab, pembrolizumab ja sarilumab ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-07-28   Hemodialüüsi dialüsaatorite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping hemodialüüsi dialüsaatorite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Magnum Medical OÜ
2022-06-20   Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Käesoleva hanke eesmärgiks on osta kardiovaskulaarsüsteemi toimivaid ravimeid vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Farmatar OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-06-09   A 16A rühma kuuluvate ravimite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping A 16A rühma kuuluvate ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-06-08   Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine 24 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Corpowear OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Normed Baltic OÜ OneMed OÜ OÜ Diamedica UAB "Barameda"
2022-06-07   Meditsiinitarvikute ostmine: süstlad, nõelad ja naha desinfitseerimise padjad (Tervise Arengu Instituut)
Hangitakse süstlaid, nõelu, naha desinfitseerimise patju kahjude vähendamise teenuse osutamiseks narkootikume süstivatele inimestele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2022-06-02   Immuunostimulaatorid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Immuunostimulaatorite ost vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. SA Põhja- Eesti Regionaalhaigla esindab ühishankes volikirja alusel SA-d Läänemaa Haigla, SA-d Raplamaa Haigla, SA-d Hiiumaa Haigla. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2022-05-02   Verejooksu tõkestavad ja aneemiavastased ravimid (Aktsiaselts Rakvere Haigla)
Käesoleva hanke käigus sõlmitakse leping Aktsiaseltsile Rakvere Haigla verejooksu tõkestavate ja aneemiavastaste ravimite ostuks ja tarnimiseks kaheks (2) aastaks vastavalt hanke alusdokumentidest tulenevatele tehnilistele tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Oribalt Tallinn First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-04-25   Psühholeptikumid (Sihtasutus Viljandi Haigla)
ravimite müük ja kättetoimetamine haigla apteeki Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ