2023-02-07   Immuunglobuliinide ja antidootide ostmine (Eesti Haigekassa)
Eesti Haigekassa kutsub Teid osalema hankemenetluses ja esitama pakkumusi raamlepingu sõlmimiseks riigihankele „Immuunglobuliinide ja antidootide ostmine“, mis viiakse läbi riigihangete registris e-hankemenetlusena, vastav riigihangete registri viitenumber on 212444 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ AS Oribalt Tallinn First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2023-02-01   Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Osaühing Kalverton Tamro Eesti OÜ
2023-01-20   Ravimite L01 ja L04 ostmine vastavalt nimekirjale (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping vastavalt nimekirjale ravimite L01 ja L04 ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2023-01-20   KESKNÄRVISÜSTEEMI MÕJUTAVAD RAVIMID VASTAVALT NIMEKIRJALE (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping vastavalt nimekirjale kesknärvisüsteemi mõjutavate ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron AS Oribalt Tallinn Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2023-01-19   Vaktsiinide ja tuberkuloosiravimi ostmine (Eesti Haigekassa)
Riigihange on jaotatud 6 osaks ning pakkuja võib teha pakkumuse kas ühele või mitmele osale. Esitatud pakkumused peavad vastama RHAD lisas 1 toodud tehnilistele kirjeldustele. Tehniline ettepanek esitatakse vastavalt lisa 3 vormile III. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-12-28   Seedekulglat ja ainevahetust mõjutavad ravimid, lihaseid lõõgastavad ained, anesteetikumid, trankvillisaatorid,... (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Ravimite hankimine vastavalt alusdokumentides sätestatule. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindab ühishankes SA Läänemaa Haiglat, SA Raplamaa Haiglat ja SA Hiiumaa Haiglat. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-11-24   Infusiooni- ja loputuslahuste ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping infusiooni- ja loputuslahuste ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuse ja kirjelduse alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ortolink Invest OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-11-10   Immunosupressantide ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Immunosupressantide ostmine vastavalt reaalsele vajadusele kuni 31.07.2024 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Osaühing Baltfarma Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2022-11-08   Albumiini, inimese protrombiinikompleksi, anti-D humaanimmunoglobuliini ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Albumiini, inimese protrombiinikompleksi, anti-D humaanimmunoglobuliini ostmine Lääne-Tallinna keskhaigla 24 kuud ja Jõgeva haigla alates 18.08.2023 ehk umbes 18 kuud. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-11-07   Süsteemsed hormoonpreparaadid(H-grupp) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Farmatar OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-10-31   Süsteemsed infektsioonivastased ravimid (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping süsteemsete infektsioonivastaste ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuse ja kirjelduse alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-10-17   Monoklonaalsed antikehad, immuunosupressandid, teised astmavastased ained süsteemseks kasutamiseks, teised... (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Ravimite hankimine vastavalt alusdokumentides sätestatule. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindab ühishankes SA Pärnu Haiglat. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Osaühing Baltfarma Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2022-10-11   Haiglaravimite ostmine (Eesti Haigekassa)
Riigihange on jaotatud 6 osaks ning pakkuja võib teha pakkumuse kas ühele või mitmele osale. Pakkumused peavad vastama tehnilisele kirjeldusele (RHAD lisa 1). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Farmatar OÜ Globalex Pharma OÜ Magnum Medical OÜ OÜ Chirurgicus Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2022-10-07   Süsteemseks kasutamiseks infektsioonivastaste ravimite ostmine (Aktsiaselts Rakvere Haigla)
Käesoleva hanke käigus sõlmitakse leping Aktsiaseltsile Rakvere Haigla infektsioonivastaste ravimite ostuks ja tarnimiseks kaheks (2) aastaks vastavalt hanke alusdokumentidest tulenevatele tehnilistele tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-10-05   Tromboosivastaste ravimite ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Tromboosivastaste ravimite ostmine 24 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusel. Hankes osalevas AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja SA Jõgeva Haigla Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Globalex Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-10-03   Kemoteraapias kasutatavate ravimite (L01B, L01C, L01X) ja immuunmodulaatorite (L03AA) ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping kemoteraapias kasutatavate ravimite (L01B, L01C, L01X) ja immuunmodulaatorite (L03AA) ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuse ja kirjelduse alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2022-10-03   Anesteetikumide ja müorelaksantide ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping anesteetikumide ja müorelaksantide ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuse ja kirjelduse alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-10-03   Ravimite naatriumenoksapariin, eptifibatiid ja alteplaas ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping ravimite naatriumenoksapariin, eptifibatiid ja alteplaas ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuse ja kirjelduse alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tamro Eesti OÜ
2022-09-22   Parenteraalsed ja enteraalsed toitmisravipreparaadid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Parenteraalsete ja enteraalsete toitmisravipreparaatide ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Nutrimedical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-09-21   Tromboosivastaste ravimite ostmine (Aktsiaselts Rakvere Haigla)
Käesoleva hanke käigus sõlmitakse leping Aktsiaseltsile Rakvere Haigla tromboosivastaste ravimite ostuks ja tarnimiseks kaheks (2) aastaks vastavalt hanke alusdokumentidest tulenevatele tehnilistele tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-09-20   Seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (A-grupp) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Seedekulgla ja ainevahetuse ravimite ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-09-12   Röntgenkontrastainete ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping röntgenkontrastainete ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-08-22   Vereplasma töötlemine ja vereplasmast toodetud ravimi ostmine, hüübimisfaktorite ostmine (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärk on leida majanduslikult soodsaim pakkumus SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kogutud vereplasma ülejäägi müümiseks ja vereplasmast valmistatud ravimite tarnimiseks. Hüübimisfaktorite ostmine. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindab volikirja alusel SA-d Läänemaa Haigla, SA-d Raplamaa Haigla, SA-d Hiiumaa Haigla. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-08-08   Ravimid toimeainetega nivolumab, pembrolizumab ja sarilumab (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite toimeainetega nivolumab, pembrolizumab ja sarilumab ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-06-20   Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Käesoleva hanke eesmärgiks on osta kardiovaskulaarsüsteemi toimivaid ravimeid vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Farmatar OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-06-10   Vereasendus-, loputus- ja perfusioonilahused (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ja lahuste ostmine vastavalt HD lisas II Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-06-09   A 16A rühma kuuluvate ravimite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping A 16A rühma kuuluvate ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-05-18   99-Mo/99m-Tc radionukliidgeneraatorite ostmine (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
99-Mo/99m-Tc radionukliidgeneraatorite ostmine vastavalt HD lisas II Tehniline kirjeldus kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tamro Eesti OÜ UAB Elins
2022-05-02   Verejooksu tõkestavad ja aneemiavastased ravimid (Aktsiaselts Rakvere Haigla)
Käesoleva hanke käigus sõlmitakse leping Aktsiaseltsile Rakvere Haigla verejooksu tõkestavate ja aneemiavastaste ravimite ostuks ja tarnimiseks kaheks (2) aastaks vastavalt hanke alusdokumentidest tulenevatele tehnilistele tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Oribalt Tallinn First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-04-28   Staplerite, ultraheliinstrumentide ja klipside ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Staplerite, ultraheliinstrumentide ja klipside ostmine vastavalt reaalsele vajadusele 30 kuu vältel (kuni 31.03.2025) Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Johnson & Johnson AB Eesti filiaal Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-04-25   Psühholeptikumid (Sihtasutus Viljandi Haigla)
ravimite müük ja kättetoimetamine haigla apteeki Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-04-21   Dermatoloogias kasutatavad ained (D-grupp) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ostmine vastavalt HD lisas II Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Surgitech Magnum Medical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-04-12   Immunosupressantide ja immunostimulaatorite ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Immunosupressantide ja immunostimulaatorite ostmine 24 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ Roche Eesti Osaühing Tamro Eesti OÜ
2022-04-06   Valuvaigistid ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
2.1. Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping valuvaigistite ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-04-06   Süsteemsete hormoonpreparaatide (H01, H02) ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping süsteemse hormoonpreparaatide (H01, H02) ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-04-01   Skeleti-lihassüsteemi ravimite ostmine (Sihtasutus Pärnu Haigla)
Riigihanke eesmärgiks on sõlmida raamlepingud, mille objektiks on SA-le Pärnu Haigla skeleti-lihassüsteemi ravimite, mille tehniline kirjeldus ja kogused on esitatud HD lisas 1, ostmine kahe aasta jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Oribalt Tallinn Magnum Medical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-03-31   Kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärgiks on osta kardiovaskulaarsüsteemi toimivaid ravimeid vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindab ühishankes volikirja alusel Läänemaa Haigla SA-d, Raplamaa Haigla SA-d, Hiiumaa Haigla SA-d. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ AS Oribalt Tallinn Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ