Tarnija: AS G4S Eesti

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked, kus on mainitud tarnijat AS G4S Eesti

2023-07-04   Guard and Reception/Switchboard Services for the Premises of the EU-House in Tallinn, Estonia (European Commission, Directorate-General for Communication (COMM), Representation in Estonia, COMM.DGA1.C.TA – Tallinn)
The European Commission Representation in Tallinn, Estonia, acting also on behalf of the European Parliament Liaison Office, is looking for security guard and reception/switchboard services for the EU-House premises in Tallinn, Rävala 4. The objective is the provision of a uniformed and trained, unarmed, three security guards to perform routine protective and access control duties and reception/switchboard services. For all the details please consult the procurement documents. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2023-02-15   Tuleohutusteenuste raamhange (Tallinna Linnavaraamet)
Riigihanke tulemusena soovitakse leida teenusepakkujad tuleohutusteenuste osutamiseks ning tuleohutusseadmete kontrolliks, hoolduseks ja remondiks (sh vajadusel paigaldamiseks) ning muude tuleohutusega seotud teenuste tellimiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Telegrupp AS G4S Eesti Insafety OĂś OĂś Tuki SafetyPluss OĂś Tamrex Ohutuse OsaĂĽhing Tondi Tulekaitse OĂś Viking Security AS
2022-10-11   Milestone litsentside ostmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Raamlepingu esemeks on videojuhtimise süsteemi tarkvara ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2022-09-21   Turva- ja nõrkvoolusĂĽsteemide hooldusteenuse ostmise raamhange (Tallinna Linnavaraamet)
Hooldus- ja remonttööde eesmärgiks on tagada Tallinna Linnavaraameti hoonetes turva- ja nõrkvoolusüsteemide häireteta töötamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Hansab Aktsiaselts Pristis Aktsiaselts Telegrupp AS G4S Eesti Digisec OĂś Optimus Systems AS
2022-04-21   Nõrkvoolu ehitustööd 2 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärk on nõrkvoolu ehitustööde teostamine SA Põhja - Eesti Regionaalhaigla Tallinnas asuvatel kinnistutel aadressidel: J. Sütiste tee 19, Hiiu tn. 39, Hiiu tn. 44, Ädala tn. 2, Paldiski mnt. 52 ja nendel paiknevates hoonetes, ligikaudu 170 000 m2 suurusel pinnal (töömaal), mis jaguneb väiksemateks üksikuteks projektideks. Üksikute projektide raames teostatakse ehitustöid raamlepingu kohaselt ja konkreetsetest projekti hinnapakkumistest lähtuvalt sõlmitavate hankelepingute alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2022-03-14   Turvateenuse tellimine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2022-01-17   Turva- ja nõrkvoolusĂĽsteemide ostmise, renoveerimise ja paigalduse raamhange (Tallinna TehnikaĂĽlikool)
Hanke eesmärgiks on sõlmida 2 raamlepingut, mis võimaldavad osta hankeobjektiks olevaid töid vastavalt vajadusele. Osa I - Turva- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine, renoveerimine ning paigaldus; Osa II - Turva- ja nõrkvoolusüsteemide ostmine, renoveerimine ning paigaldus, mille maksumus ei ületa 20 000 eurot . Hanke täpsemad tingimused on toodud hanke alusdokumendis ja selle lisades. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Pristis AS G4S Eesti Hotronic Lääne OÜ VAAK Group OÜ Viking Security AS
2021-12-16   Turvateenuse tellimine (Sihtasutus Tartu Ăślikooli Kliinikum)
Hankelepingu esemeks on ööpäevaringne mehitatud valve teenus (vallas- ja kinnisvara valve ja kaitse, sh. valveobjektil viibiva hankija personali ja patsientide valve ja kaitse). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2021-10-21   Tehnohoolduse tellimine põhja piirkonna objektidele alates 01.04.2022 (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts)
Hange korraldatakse RKAS-i põhja piirkonna tellimusel tehnohooldusteenuse tellimiseks 8-le piirkonna objektile (büroopinnad). Hanke osas I tellitakse hoonete üldist tehnohooldusteenust koodide 156, 210, 220, 230, 240, 250, 270, 280 (ainult 285 ja 289) ja 333 lõikes. Hanke osas II tellitakse hoonete nõrkvoolusüsteemide tehnohooldusteenust koodide 281-284 lõikes. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti OĂś VECO BALTIC
2021-08-19   Mereseire antennide hooldus ja remont (Politsei- ja Piirivalveamet)
Mereseire antennide hooldus ja remont Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2021-06-07   Tehnohooldusteenuse tellimine Põhja piirkonna objektidele alates 1.12.2021 (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts)
Osad I–III tehnohooldusteenuse tellimine ilma turvasüsteemide hoolduseta. Osad IV–VI turvasüsteemide tehnohoolduse tellimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Pristis AS G4S Eesti BRP Haldus OĂś OĂś VECO BALTIC
2021-05-26   Mehitatud turvateenused (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Mehitatud turvateenuste tellimine Tallinnas hankija erinevatel aadressidel asuvatel valveobjektidel eesmärgiga tagada seal viibivate isikute ohutus ja turvalisus ning hankija vara valve ja kaitse. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2021-05-26   Valve- ja turvasĂĽsteemide hooldusteenus (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Hankija soovib leida partnerit, kes pakub valve ja turvasüsteemide hooldusteenust: 1. Valve- ja turvaseadmete remondi- ja hooldusteenused; 2. Tuletõrjeseadmete remondi- ja hooldusteenused; 3. Videoseadmete remondi- ja hooldusteenused. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2021-05-20   TurvasĂĽsteemide, -uste, turvakardinate ning tõkkepuude hooldus 2 (Tallinna TehnikaĂĽlikool)
Turvasüsteemide, -uste, turvakardinate ning tõkkepuude hooldus. Pakkuja teostab Tallinna Tehnikaülikoolis kasutuses olevate turvasüsteemide ja -uste, turvakardinate ning tõkkepuude, hooldust ja remonti vastavalt süsteemide ning seadmete tootjapoolsetele juhistele ning vastavuses tehnilistele kirjeldustele. Täpsem kirjeldus on toodud hanke alusdokumendis ja selle lisades. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2021-04-01   Tehnohooldusteenuse tellimine Ida piirkonna objektide turvasĂĽsteemidele 1.7.2021-30.6.2024 (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts)
— Osa I: Rakvere: Turvasüsteemide tehnohooldusteenuse osutamine kinnisvaraobjektidele Rakvere piirkonnas; — Osa II: Narva: Turvasüsteemide tehnohooldusteenuse osutamine kinnisvaraobjektidele Narva piirkonnas; — Osa III: Jõhvi, Kohtla-Järve: Turvasüsteemide tehnohooldusteenuse osutamine kinnisvaraobjektidele Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkonnas. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2021-02-04   Tallinna linna supluskohtades rannavalveteenuse osutamine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)
Rannavalve teenuse osutamine Tallinna 5 supelrannas suvehooajal ajavahemikul 1.6–31.8 aastatel 2021–2024. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2020-07-29   Videovalve serverite ostmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Videovalve serverite ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Atea AS G4S Eesti Oixio AS
2020-03-12   Tehnohooldusteenuse tellimine Lõuna piirkonna objektidele teenuseliikide kaupa 1.7.2020-30.6.2023 (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts)
Tehnohooldusteenuse tellimine Taara pst 2, Tartu linn, Aleksandri tn 11a, Tartu linn, Sõpruse pst 4 // 4a, Tartu linn, Rüütli tn 15, Tartu linn, Kalevi tn 1, Tartu linn, Põllu 1a - Põllu tn 1a, Tartu linn, Nooruse tn 9, Tartu linn, Tartu linn objektidele teenuseliikide kaupa: — osa I – üld – tehnohooldusteenuse tellimine hoone põhitarindite, veevarustus ning kanalisatsiooni, elektri osas, — osa II – küttesüsteemid – tehnohooldusteenuse tellimine hoonetes asuvatele küttesüsteemidele, — osa III – vent ja … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Pristis AS G4S Eesti Summer Servis OĂś Tondi Tulekaitse OĂś USS Security Eesti AS
2020-02-28   Rannavalveteenuse osutamine Tartu randades 1.6.2020–31.8.2024 (Tartu Linnavalitsus)
Riigihanke objektiks on Tartu linna Emajõe äärsete ujulate: Linnaujula (Ujula 102) ja Vabaujula (F.R. Kreutzwaldi tn 9) ning Anne kanali supelranna (Pikk tn 65) külastajatele rannavalve teenuste osutamine hankedokumentides määratletud tingimustel 2020–2024 aastatel. Tegemist on kompleksteenusega, mis hõlmab suplusakvatooriumi turvalisuse järelevalvet, kannatanutele vetelpääste ja esmaabi osutamist, avaliku korra järelevalvet, dokumentatsiooni haldamist, erinevate institutsioonide ja avalikkuse … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2020-01-29   Seirekaamerate ostmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Seirekaamerate ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2020-01-15   Turvateenuse tellimine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Hanke eesmärk on SA Tallinna Lastehaigla kinnistutel turvateenuse osutamine (edaspidi nimetatud valveobjekt). Valveobjekt asub järgmistel aadressidel: Tervise 26 (kinnistu 78401:101:4638), Tervise 28 (kinnistu 78401:101:4639), Tervise T2 (kinnistu 78405:501:0234) Retke tee 36 (kinnistu78406:501:0233), Retke tee 34 (kinnistu 78406:501:0233), aadressil Tervise 28, Tallinn. Aadressil Ravi 27 (osutatakse patrullauto teenust) Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2019-10-03   Milestone litsentside ostmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Raamlepingu esemeks on videojuhtimise süsteemi tarkvara ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2018-11-14   Mehitatud valveteenuse hange (Eesti Rahvusraamatukogu)
Rahvusraamatukogu hoone mehitatud valveteenus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2017-11-07   Riigihange Mehitatud-, tehnilise valveteenuse ja häireedastusteenuse tellimine 23 objektile 6 osas 1.1.2018-31.10.2020 (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts)
Hangete objektiks on Riigi Kinnisvara AS poolt tellitavate turvateenuste osutamine vastavalt riigihanke hankedokumentidele. I osa lõuna 1 objekt (Tartu) – objektil aadressiga Jaama 207, Tartus asuva objekti turvateenuse tellimine 34 kuuks II osa lõuna 1 objekt (Vastseliina) – objektil aadressiga Pritsumaja, Vastseliina asuva objekti turvateenuse tellimine 34 kuuks III osa lääne 5 objekti (Kesk-Eesti) – viiele Raikkülas, Paides, Raplas ja Türis asuvale objektile turvateenuse tellimine 34 kuuks IV osa … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti Skarabeus Julgestusteenistus OĂś USS Security Eesti AS
2017-02-10   Rannavalveteenuse osutamine Tartu randades 2017-2019 (Tartu Linnavalitsus)
1.5. Riigihanke objektiks on Tartu linna Emajõe äärsete ujulate: Linnaujula (Ujula 102) ja Vabaujula (F. R. Kreutzwaldi tn 9) ning Anne kanali supelranna (Pikk tn 65) külastajatele rannavalve teenuste osutamine hankedokumentides määratletud tingimustel 2017-2019 aastatel. Tegemist on kompleksteenusega, mis hõlmab suplusakvatooriumi turvalisuse järelevalvet, kannatanutele vetelpääste ja esmaabi osutamist, avaliku korra järelevalvet, dokumentatsiooni haldamist, erinevate institutsioonide ja avalikkuse … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2016-12-22   Tallinna linna supluskohtades rannavalveteenuse osutamine (Tallinna Kommunaalamet)
Riigihanke esemeks on rannavalve teenuse osutamine Tallinna 5 supelrannas suvehooajal ajavahemikul 1.6. – 31.8. aastatel 2017 – 2020 HD Lisas 5 märgitud piiritlusjoonistele vastavates teenuse osutamise piirkondades. Rannavalveteenus hõlmab suplushooajal supluskoha külastajate ja suplejate turvalisuse tagamist, valmisolekut päästetöödeks vähima võimaliku aja jooksul, vetelpääste läbiviimist ja esmaabi osutamist, teenuse osutamise kohta dokumentatsiooni koostamist hankelepingus ettenähtud mahus ja ulatuses. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2016-10-14   Provision of security services and equipment (European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA))
The scope of the present call for tenders is to procure security guarding and reception services, security-related equipment and systems, maintenance of such equipment and/or systems, and other security and safety-related services for the eu-LISA sites in Tallinn, Estonia, Strasbourg, France and Brussels, Belgium. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti SPIE Facilities
2016-07-07   TurvasĂĽsteemide ostmine raamlepingu alusel (Tallinna TehnikaĂĽlikool)
Turvasüsteemide ostmine raamlepingu alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti Hotronic Lääne OÜ
2016-04-13   Tallinna linna supluskohtades rannavalveteenuse osutamine (Tallinna Kommunaalamet)
Riigihanke esemeks on rannavalveteenuse osutamine Tallinna 5 supelrannas suvehooajal ajavahemikul 1. juuni - 31.august aastatel 2016 – 2018 hankedokumendi lisas 1 märgitud territooriumitel. Rannavalveteenus hõlmab ranna külastajate turvalisuse tagamist nii vees kui maismaal, operatiivset valmisolekut päästetööde läbiviimiseks vähima võimaliku aja jooksul ning vältimatu meditsiiniabi teenuste osutamist hankelepingus ettenähtud mahus ja ulatuses. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2015-11-30   TTĂś Tulekahjuteate edastusteenuse tellimine (Tallinna TehnikaĂĽlikool)
TTÜ Tulekahjuteate edastusteenuse tellimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2015-08-05   Videovalveserverite ja videojuhtimise sĂĽsteemi tarkvara ostmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Hankelepingute esemeks on videovalveserverite ja videojuhtimise süsteemi tarkvara ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Atea AS G4S Eesti
2015-01-08   TTĂś tulekahjusignalisatsiooni hooldus ja remont (Tallinna TehnikaĂĽlikool)
TTÜ tulekahjusignalisatsiooni hooldus ja remont. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2014-09-30   Öövaatlusseadmete ostmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Hankelepingu esemeks on öövaatlusseadmete ja nende lisaseadmete ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2014-09-18   Rannavalve ja heakorra teenuste osutamine Tartu linna randades 2015–2017 (Tartu Linnavalitsus)
Tartu linna Emajõe äärsete ujulate (Linnaujula Emajõe vasakkaldal Ujula tänavas ja Vabaujula paremal kaldal Tuglase tänava pikendusel) ning Anne kanali supelranna ja nendega piirnevatel puhkealadel heakorra ja külastajatele rannavalve teenuste osutamine hankedokumentides määratletud tingimustel 1.1.2015. a kuni 30.4.2017. a. Rannavalveteenuse osutamine toimub 1.6–31.8 igapäevaselt kella 10:00–21:00. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2012-05-22   Mustamäe korpuste renoveeritavate hoonete nõrkvoolupaigaldised ja gaaskustutussĂĽsteem (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Kaastöövõtjana Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku osalise renoveerimise käigus nõrkvoolupaigaldiste ja gaaskustutussüsteemide ehitamine ja garantiiperioodil renoveerimistööde käigus ehitatu hooldamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Eltron aktsiaselts Merko Infra AS G4S Eesti Tondi Tulekaitse OĂś
2011-11-24   Rannavalve ja heakorra teenuste osutamine Tartu linna Emajõe äärsetes ujulates ja Anne kanali supelrannas... (Tartu Linnavalitsus)
Rannavalve (vetelpääste, meditsiiniline esmaabi, turvalisuse tagamine randades jms) ning heakorra (koristamine, niitmine, rannainventari paigaldamine ja korrashoid jms) teenuste osutamine Tartu linna avalikes ujulates. Teenuseid osutatakse kolmes eraldiseisvas supelrannas (Emajõe Linnaujulas ja Vabaujulas ning Anne kanali rannas). Rannavalveteenuste osutamine toimub 1.6-31.8 igapäevaselt kella 10:00-21:00. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2011-11-23   Tartu linnale avalikku bussiliinivedu teostavate busside reaalajas jälgimise infosĂĽsteemi ostmine (Tartu Linnavalitsus)
Tartu linnas avalikku bussiliinivedu teostavate busside reaalajas jälgimise infosüsteemi ostmine, bussidesse ja bussipeatustesse paigaldatud seadmete hooldamine ning varuosadega varustamine viie aasta jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti