Tarnija: Aktsiaselts Meditsiinigrupp

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked, kus on mainitud tarnijat Aktsiaselts Meditsiinigrupp

2023-01-05   Voodite ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
KƤesoleva hanke eesmƤrk on sƵlmida hankelepingud voodite ostmiseks. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron Medilink Eesti OƜ OsaĆ¼hing AB Technology
2023-01-03   Veresoone sulgurid (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmƤrk on sƵlmida raamleping osas 1 endovaskulaarsed reiearteri sulguritele ja osas 2 ja 3 on punktsiooni ava kompressiooniseadmetele Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2022-12-30   Aspiratsioonivoolikud ja aspiratsiooniotsikud 2 (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
Aspiratsioonivoolikute ja aspiratsiooniotsikute ostmine raamlepingu alusel Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Mediq Eesti OƜ
2022-12-01   JƤlgimismonitorid ja jƤlgimismonitori keskmonitorid (Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla)
Hanke esemeks on hanketingimustele vastavad jƤlgimismonitorid ja jƤlgimismonitori keskmonitorid ning nende garantii- ja hooldusteenus. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2022-11-15   3D/4D ehhokardiograafi ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
KƤesoleva hanke eesmƤrk on sƵlmida hankeleping 3/4-dimensionaalse ehhokardiograafi ostmiseks. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2022-10-19   Intensiivravivoodite ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
KƤesoleva hanke eesmƤrk on sƵlmida hankelepingud intensiivravivoodite ostmiseks. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron
2022-05-09   Intubatsioonitorud ja trahheostoomia kanĆ¼Ć¼lid (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
Intubatsioonitorude, trahheostoomiakanĆ¼Ć¼lide jt hingamisteede rajamiseks vajalike vahendite ja tarvikute ostmine vastavalt RHAD-s kirjeldatule. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti OsaĆ¼hing Aktsiaselts Meditsiinigrupp Mediq Eesti OƜ OneMed OƜ
2022-03-25   ƕendus-pƵetus vahendite ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
Hanke eesmƤrk on sƵlmida raamleping Ƶendus-pƵetus vahendite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti OsaĆ¼hing Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron Linus Medical OƜ Mediq Eesti OƜ Mƶlnlycke Health Care OƜ OneMed OƜ
2022-01-19   3.0T MRT seadmed (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmƤrgiks on sƵlmida raamleping alljƤrgnevate seadmete soetamiseks ja soetatud seadmetele hoolduse ning remondi teostamiseks: 1) Magnetresonantstomograaf neuroloogilisteks rakendusteks koos mƤhiste, lisaseadmete ja remondi- ning hooldusteenusega 2) Magnetresonantstomograaf sĆ¼dame, rindkere, kƵhu, vaagna ning kogu keha rakendusteks koos mƤhiste, lisaseadmete ja remondi- ning hooldusteenusega 3) Magnetresonantstomograaf muskuloskeletaalseteks rakendusteks koos mƤhiste, lisaseadmete ja remondi- ning ā€¦ Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp OsaĆ¼hing Hansa Medical Siemens Healthcare Oy Eesti filiaal
2021-12-30   Meditsiinitarvikud (Tervise Arengu Instituut)
Meditsiinitarvikute ostmine: kondoomid ja lubrikandid; filtrid, steriilsed anumad, foolium ja VitC; Toru/piip suitsetamiseks; uriinitestid; sĆ¼ljetestid Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp ISIS Medical OƜ Magnum Medical OƜ
2021-12-22   Veresoonte proteesid (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmƤrk on osta Ć¼hekordse kasutusega steriilsed veresoonte proteese ja veresoonte proteeside paigaldamiseks vajalikke tarvikuid. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti OsaĆ¼hing AB Medical Teeninduse OsaĆ¼hing Aktsiaselts Meditsiinigrupp AnkaMedical OƜ Scanmed Group OƜ UAB "Ilsanta" Eesti filiaal
2021-12-07   Kiirgus- ja meditsiiniseadmete hooldusteenuse ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
KƤesoleva hanke eesmƤrk on sƵlmida raamleping 24-ks kuuks vƵi kuni seadme tootja poolt seadmele pakutava toe lƵppemiseni sƵltuvalt sellest, kumb tƤhtaeg saabub varem Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron OsaĆ¼hing Hansa Medical
2021-09-14   Optiline koherentstomograaf (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
KƤesoleva hanke eesmƤrk on soetada intravaskulaarse optilise koherentstomograafia seadmed ning optilise koherentstomograafia ja fraktsioneeritud voolureservi kateetrid kogu sĆ¼steemi remondi, hoolduse ja varuosadega mis vastavad riigihanke alusdokumentides esitatud nƵuetele. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2021-08-19   Neurokirurgia ja kardiokirurgia osakondade mƶƶbel ja sisustus (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
Neurokirurgia ja kardiokirurgia osakondade mƶƶbel ja sisustus (mƤrgruumide sisustustooted, erilahendusega mƶƶbel, protseduurimƶƶbel, roostevabaterasest mƶƶbel, metallmƶƶbel, istemƶƶbel). Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Inest Market Aktsiaselts Meditsiinigrupp IMP Service OƜ OsaĆ¼hing Merianto Scanmed Group OƜ
2021-08-10   Angiograaf (Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla)
Hankeesemeks on HAD lisas 1 sƤtestatud nƵuetele vastav angiograaf ja selle garantiiaegne hooldusteenus ning garantiijƤrgne hooldus- ja remonditeenus. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2021-08-09   3D/4D ehhokardiograafi ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
KƤesoleva hanke eesmƤrk on sƵlmida hankeleping 3/4-dimensionaalse ehhokardiograafi ostmiseks koos 2 anduriga. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2021-07-19   SonoSimi ultraheli simulaatori tƤiendavate lisamoodulite ostmine (Tartu Ɯlikool)
KƤesoleva hankemenetluse esemeks on SonoSimi ultraheli simulaatori tƤiendavate lisamoodulite ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Riigihange ei ole jagatud osadeks, sest hanke eset mĆ¼Ć¼akse 1 tervikuna. Hankeleping jƵustub sƵlmimisel ja kehtib garantiiaja lƵpuni. Seadme Ć¼leandmise tƤhtaeg on hiljemalt 2 (kaks) kuu pƤrast hankelepingu sƵlmimist. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2021-07-14   Ravimite ja meditsiinitarvikute ostmine Viru Vangla apteegile, vanglatele kasutamiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Ravimite ning meditsiiniseadmete ja -tarvikute ostmine Viru Vangla apteegile, vanglatele kasutamiseks Riigihanke eesmƤrgiks on raamlepingute sƵlmimine ravimite ning meditsiiniseadmete ja -tarvikute (edaspidi kaubad) ostmiseks Viru Vanglale apteegile, vanglatele kasutamiseks, vastavalt hanke alusdokumentides sƤtestatud tingimustele. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Chemi-Pharm Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Surgitech AS Oribalt Tallinn Magnum Medical OƜ Mediq Eesti OƜ OsaĆ¼hing B.Braun Medical Tamro Eesti OƜ
2021-05-14   TƤisdigitaalse radiograafi ostmine (Sihtasutus PƤrnu Haigla)
Riigihanke eesmƤrgiks on sƵlmida hankeleping, mille objektiks Ć¼he HD lisa 1 tabelile 1 vastava tƤisdigitaalse radiograafi ostmine; hooldusteenuse ja vajadusel remonttƶƶde ning varuosade ostmine pƤrast garantiiaja lƵppemist kuni lepingu perioodi lƵpuni; vajadusel korduvkasutatavate kulutarvikute ostmine kogu hankelepingu perioodi jooksul; hankija soovi korral lisafunktsionaalsuste ostmine kogu hankelepingu perioodi jooksul. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2021-05-14   Vooluvaru mƵƵtmise sĆ¼steem ja tarvikud (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Vooluvaru mƵƵtmise sĆ¼steemi (1 seadme) ja tarvikute ostmine 48 kuuks vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sƤtestatule. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2021-05-03   Laboris kasutatavate reagentide, testide ja tarvikute hange (Aktsiaselts Rakvere Haigla)
KƤesoleva hankemenetluse objektiks on meditsiinilaboris kasutatavate, hankealusdokumentide lisa 1 tehnilises kirjelduses nimetatud, reagentide, testide ja tarvikute mĆ¼Ć¼k koos tarnega hankija asukoha. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron Aktsiaselts Surgitech Berner Eesti OƜ Borsa Eesti OsaĆ¼hing Labema Eesti OsaĆ¼hing OƜ Diamedica Quantum Eesti AS UAB Interautomatika
2021-05-03   Meditsiinilaboris kasutatavate tarvikute hange (Aktsiaselts Rakvere Haigla)
KƤesoleva hankemenetluse objektiks on meditsiinilaboris kasutatavate, hankealusdokumentide lisa 1 tehnilises kirjelduses nimetatud, reagentide, testide ja tarvikute mĆ¼Ć¼k koos tarnega hankija asukoha. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron Aktsiaselts Surgitech ISIS Medical OƜ Mediq Eesti OƜ Nova Natura OƜ OƜ Besur OƜ Diamedica
2020-12-02   Angiograafi ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
KƤesoleva hanke eesmƤrk on osta kaasaegseks menetlusradioloogia tƶƶks sobilik angiograaf koos garantiiperioodijƤrgse 5 aasta hooldusega. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2020-11-25   Ultraheliseadmete ostmine (Aktsiaselts LƤƤne-Tallinna Keskhaigla)
Ultraheliseadmete ostmine LTKH MustamƤe Tervisekeskuse vasoloogi kabinetti ja erakorralise meditsiini osakonda Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron
2020-07-30   Koronaar- ja perifeersed stendid, sĆ¼steemid ja balloonid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Koronaar- ja perifeersete stentide, sĆ¼steemide ja balloonide ostmine vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sƤtestatule. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp AnkaMedical OƜ Medreto OƜ OsaĆ¼hing B.Braun Medical SMIS International OƜ UAB Ilsanta Eesti filiaal
2020-07-27   InfusioonisĆ¼steemide, transfusioonisĆ¼steemi ja kolmikkraanide hange (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
InfusioonisĆ¼steemide, transfusioonisĆ¼steemi ja kolmikkraanide ostmine vastavalt HD lisas II ā€žTehniline kirjeldus/pakkumuse vormā€œ kirjeldatule. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Mediq Eesti OƜ OsaĆ¼hing B.Braun Medical OsaĆ¼hing Balti Intermed
2020-07-16   BSL2 labori seadmete ostmine (Tartu Ɯlikool)
KƤesoleva hankemenetluse esemeks on BSL2 labori seadmete ostmine vastavalt HD lisades 1ā€”4 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Riigihange on jagatud osadeks. Pakkujatel on lubatud esitada pakkumus Ć¼hele, mitmele vƵi kƵikidele osadele. Hankeleping sƵlmitakse iga osa osas edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga vastavalt hankelepingu kavandis sƤtestatud tingimustele. Hankeleping jƵustub sƵlmimisel ja kehtib garantiiaja lƵpuni. Seadmete Ć¼leandmise tƤhtaeg kƵikide osade osas on hiljemalt 2 (kaks) kuud ā€¦ Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Labochema Eesti OsaĆ¼hing Optika & Diagnostika OƜ
2020-03-27   RaviteekonnapƵhise rahastamise (bundled payment) pilootprojekti elluviimist toetava tarkvarateenuse osutamine koos... (Eesti Haigekassa)
Hankemenetluse tulemusel sƵlmitava lepingu esemeks on digitaalne patsiendi tervisetulemite kogumise, esitamise (reporting), vƵrdlemise (benchmarking) ning raviteekonna maksumuse arvutuse ning tegelike kulude ja raviteekonna maksumuse kuvamise tarkvarateenus (SaaS) kaheks aastaks neljale tervishoiuteenuse osutajale (edaspidi TTO) ja Eesti Haigekassale (edaspidi EHK) koos nƵustamisega. Hangitavat tarkvarateenust (SaaS) peab olema vƵimalik majutuda ka hankijapoolses majutuskeskkonnas (on premises) juhul, ā€¦ Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp NHG Finland Oy Philips VitalHealth Software B.V.
2020-03-12   Ɯhekordse kasutusega infusiooni- ja transfusioonisĆ¼steemide ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
KƤesoleva hanke objektiks on Ć¼hekordse kasutusega infusiooni- ja transfusioonisĆ¼steemide ostmine HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp OsaĆ¼hing B.Braun Medical
2019-12-19   ArstiƵppe simulatsiooniseadmete ostmine (Tartu Ɯlikool)
KƤesoleva hankemenetluse esemeks on arstiƵppe simulatsiooniseadmete ostmine vastavalt tehnilistes kirjeldustes esitatud tingimustele. Hankeleping sƵlmitakse mƵlema osa osas edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga vastavalt hankelepingu kavandis sƤtestatud tingimustele. Hankeleping jƵustub sƵlmimisel ja kehtib garantiiaja lƵpuni. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron