Hanked: Sihtasutus PĂ€rnu Haigla

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked Sihtasutus PĂ€rnu Haigla

2023-05-08   Immunoloogiliste analĂŒĂŒside automaatseks teostamiseks vahendite hankimine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida raamleping, mille objektiks on reaktiivide ja tarvikute ostmine immunoloogiliste analĂŒĂŒside automaatseks teostamiseks 4 aasta vĂ€ltel, vastavate analĂŒĂŒside teostamiseks uue analĂŒsaatori (edaspidi seade) rentimine ning hooldusteenus garantiiperioodil ja garantiijĂ€rgsel perioodil kokku 4 aasta jooksul alates seadme vastuvĂ”tmisest. Vaadake hankeid »
2023-04-13   PsĂŒhholeptiliste ainete (N05) ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida raamlepingud, mille objektiks on SA-le PĂ€rnu Haigla PsĂŒhholeptiliste ainete (N05) ostmine 2 aasta jooksul, mille tehniline kirjeldus on esitatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
2023-04-13   Tromboosivastaste ainete ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida raamlepingud, mille objektiks on SA-le PÀrnu Haigla tromboosivastaste ainete ostmine kahe aasta jooksul, mille tehniline kirjeldus ja eeldatavad kogused on esitatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
2023-03-14   Röntgenkontrastainete ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida raamlepingud, mille objektiks on SA-le PÀrnu Haigla röntgenkontrastainete, mille tehniline kirjeldus ja eeldatavad kogused on esitatud hankedokumentide (edaspidi HD) lisas 1, ostmine. Vaadake hankeid »
2023-02-22   Isikukaitsevahendite ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida hanke iga osa kohta mitme pakkujaga raamleping (HD lisa 2), mille objektiks on kuni 31.03.2025 sÔlmitavate hankelepingute alusel SA-le PÀrnu Haigla isikukaitsevahendite ostmine, mille tehniline kirjeldus on esitatud HD lisas 1 ja prognoositavad kogused (esimese hankelepingu ehk 1 aasta eeldatav kogus) HD lisas 3. Raamlepingu raames ostetava Kauba eeldatav kogus on kahekordne HD lisa 3 Hinnapakkumuse vormil esitatud kogus. Vaadake hankeid »
2023-02-14   Liha- ja lihatoodete ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke tulemusel sÔlmitavate raamlepingute (HD Lisa 2) ja hankelepingute (HD lisa 3) alusel ostetakse kolme (3) aasta jooksul sea- ja veiseliha, linnuliha, subprodukte ja lihatooteid, mille tehniline kirjeldus ja prognoositavad kogused on esitatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Kaupmees & Ko OsaĂŒhing Arimee osaĂŒhing NÕO LIHATÖÖSTUS OsaĂŒhing Roverto Sanitex OÜ
2022-11-23   SisekliimasĂŒsteemide 1-3 korrashoiuteenuse ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Hanke eesmĂ€rk on PĂ€rnu Haigla kinnistutel sisekliimasĂŒsteemide 1-3 komplektse korrashoiuteenuse ostmine 4 aasta jooksul, tagades seelĂ€bi hooldatavate sĂŒsteemide ja seadmete energiasÀÀstlik, eesmĂ€rgipĂ€rane hĂ€ireteta töö, operatiivne mittevastavuste kĂ”rvaldamine ning haigla elutĂ€htsa teenuse toimepidevus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Pristis
2022-10-26   Piima ja piimatoodete ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke tulemusel sÔlmitava(te) raamlepingu(te) (HD lisa 2) ja hankelepingute (HD lisa 3) alusel ostetakse kolme (3) aasta jooksul piima ja piimatooteid, mille tehniline kirjeldus ja prognoositavad kogused on esitatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Kaupmees & Ko OsaĂŒhing Roverto
2022-10-19   Pesupesemisteenuse ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Hankemenetluse tulemusel sÔlmitava(te) lepingu(te) raames ostetakse hankedokumentides kirjeldatud tingimustel pesupesemisteenust koos pesu sorteerimise ja komplekteerimisega 3 aasta jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂŒhing Ranna Pesumaja
2022-09-16   Patoloogiaosakonna koostööpartneri ja ruumide ĂŒĂŒrniku leidmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Hanke eesmĂ€rgiks on diagnostikateenistuse patoloogiaosakonnale professionaalse koostööpartneri leidmine, lahkunute transpordi korraldamine ning rahaliste vahendite sÀÀstlik ja ratsionaalne kasutamine sĂ”lmides vastava ĂŒĂŒri- ja koostöölepingu. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ PĂ€rnu Krematoorium
2022-08-10   Esomeprasooli ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Hankija ostab esomeprasooli 1 (ĂŒhe) aasta jooksul raamlepingu sĂ”lmimisest arvates. Hankeobjekti tehniline kirjeldus ja eeldatav kogus on toodud HD lisas 1. Koguse osas hankija tellib tooteid vastavalt tegelikule vajadusele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2022-06-01   Kompuutertomograafi hooldus- ja remonditeenuse ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida raamleping, mille objektiks on Hankija olemasoleva kompuutertomograafi (tootja: GE Healthcare, mudel: Revolution CT Apex edition; edaspidi nimetatud ka seade) hooldusteenuse ja vajadusel seadme remondi (sh ka varuosade) ostmine ning Hankija soovi ja vajaduse korral seadme kaasaegsena hoidmise teenuse paketi/pakettide ja protokollide kaughaldusplatvormi kasutamise teenuse ostmine perioodil 24.08.2022 kuni 23.08.2024 vĂ”i kui raamleping sĂ”lmitakse hiljem (st pĂ€rast 
 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂŒhing Hansa Medical
2022-05-25   Elektrienergia ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida kuni viie pakkujaga kolmeks (3) aastaks vÔi raamlepingu maksimaalse rahalise mahu tÀitumiseni raamlepingud, mille alusel ostetakse elektrienergiat Hankija tarbimiskohtadele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Alexela Eesti Energia AS OsaĂŒhing VKG ElektrivĂ”rgud
2022-05-19   Kettamassiivide ja nendevaheliste fiiberlĂŒlitite ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida hankeleping (HD lisa 2), mille objektiks on: 1. Kahe HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele vastava kettamassiivi ja nendevaheliste fiiberlĂŒlitite ostmine, sh kĂ”ikide kĂ€ikuandmiseks ja kasutamiseks vajalike mÔÔdistuste, paigalduste, testimiste ja seadistustööde teostamine; nĂ”utav on seadmete tootjapoolne on-site garantii vĂ€hemalt 60 kuud. Garantiiperiood algab seadme ĂŒleandmis-vastuvĂ”tu akti allkirjastamise kuupĂ€evast, selle registreerib tootjale pakkuja. 2. Andmete 
 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: DataFox OÜ
2022-05-13   Magnetresonantstomograafile hooldus- ja remonditeenuse ning uuendamise ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida raamleping, mille objektiks on Hankija olemasolevale magnetresonantstomograafile (tootja: GE Healthcare, mudel Optima MR450w with GEM; edaspidi ka seade) hooldus- ja remonditeenuse (sh ka varuosade ja korduvkasutatavate kulutarvikute) ning seadme uuendamise ostmine kahe aasta jooksul alates raamlepingu sĂ”lmimisest. Hankija ostab hooldus- ja remonditeenust (sh varuosi ja korduvkasutatavaid kulutarvikuid) ning uuendamist vastavalt tegelikule vajadusele ja vĂ”imalustele. 
 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂŒhing Hansa Medical
2022-05-04   VĂ”rgulĂŒlitite ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Hankelepingu objektiks on: 1. VĂ”rgulĂŒlitite ostmine koos kĂ”igi vajalike lisamoodulitega vastavalt hankedokumentide (HD) lisa 2 (tehniline kirjeldus) punktidele 1 ja 2 (edaspidi ka seadmed). 2. Pakutavaid seadmeid Hankija poolselt haldama hakkavate arvutivĂ”rgu administraatorite (3) koolitamine vastavalt tehnilises kirjelduses ja hankelepingu projektis esitatud tingimustele. 3. Pakutavate seadmete on-site garantii teostamine. NĂ”utav on seadmete tootja ja/vĂ”i tarnijapoolne on-site garantii vĂ€hemalt 36 kuud. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Telegrupp
2022-04-27   Serverite rentimine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida hankeleping serverite rentimiseks 60 kuuks vastavalt hankedokumentidele (edaspidi ka HD). Renditavate serverite tehniline kirjeldus on toodud HD Lisas 1, sĂ”lmitava hankelepingu projekt HD lisas 2. Pakkuja ĂŒlesandeks on hankelepingu esemeks olevate rendiseadmete hankija kasutusse andmine (rentimine) 60-ks kuuks koos kohapealse on-site garantii- ja hooldusteenuse osutamisega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Datel
2022-04-20   Personali-, palga- ja tööaja arvestuse tarkvara (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Hanke eesmÀrk on sÔlmida leping SA PÀrnu Haiglale personali-, palga- ja tööaja arvestuse tarkvara kasutusÔiguse ostmiseks. Vaadake hankeid »
2022-04-13   Kompuutertomograafi ja selle hooldusteenuse ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida hankeleping, mille objektiks on: 1) osta ĂŒks uus kompuutertomograaf koos uuringute jĂ€reltöötluslahendusega ja sĂŒsteemi kaasaegsena hoidmise teenusega 5 aasta jooksul ja ĂŒks uus automaatsĂŒstal, millede minimaalne tehniline kirjeldus on toodud HD lisa 1 tabelites 1, 2 ja 3 ning tarne- ja paigaldustingimused HD-s ja HD-le lisatud hankelepingu projektis; 2) hankija soovi ja vajaduse korral nende lisafunktsionaalsuste ostmine, mis seadme komplektsuses ei sisaldu, kolme aasta 
 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂŒhing Hansa Medical
2022-04-07   Reaktiivide ostmine nakkustekitajate mÀÀramiseks NAT meetodil (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida hankeleping, mille objektiks on reaktiivide ja tarvikute ostmine nakkustekitajate mÀÀramiseks NAT meetodil viie aasta vĂ€ltel, vastavate nakkustekitajate tuvastamiseks mĂ”eldud analĂŒsaatori (edaspidi seade) rentimine ning pakutava seadme liidestamine ning hooldusteenus garantiiperioodil ja garantiijĂ€rgsel perioodil kokku 5 aasta jooksul alates seadme vastuvĂ”tmisest. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Surgitech
2022-04-01   Skeleti-lihassĂŒsteemi ravimite ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida raamlepingud, mille objektiks on SA-le PĂ€rnu Haigla skeleti-lihassĂŒsteemi ravimite, mille tehniline kirjeldus ja kogused on esitatud HD lisas 1, ostmine kahe aasta jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Oribalt Tallinn Magnum Medical OÜ OsaĂŒhing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-03-31   Seedetraktiravimite ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida raamlepingud, mille objektiks on SA-le PÀrnu Haigla seedetrakti ravimite ostmine 2 (kahe) aasta jooksul. Tehniline kirjeldus ja prognoositavad kogused on esitatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse HulgimĂŒĂŒk OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-03-31   Elektrienergia ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida ĂŒhe pakkujaga raamleping, mille alusel ostetakse alates 01.07.2022 kuni 30.06.2023 elektrienergiat Hankija tarbimiskohtadele. Vaadake hankeid »
2022-03-23   Röntgenkontrastainete ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida raamlepingud, mille objektiks on SA-le PĂ€rnu Haigla röntgenkontrastainete, mille tehniline kirjeldus ja eeldatavad kogused on esitatud HD lisas 1, ostmine ĂŒhe aasta jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-03-09   Immunoloogia analĂŒsaatori ja reaktiivide ostmine nakkustekitajate mÀÀramiseks (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida hankeleping, mille objektiks on: 1) reaktiivide ja tarvikute ostmine nakkustekitajate mÀÀramiseks viie aasta vĂ€ltel; 2) analĂŒsaatori (edaspidi seade) ostmine analĂŒĂŒside lĂ€biviimiseks; 3) seadme liidestamine hankija infosĂŒsteemiga; 4) pakutava seadme hooldusteenus garantiiperioodil ja garantiijĂ€rgsel perioodil kokku 5 aasta jooksul alates seadme vastuvĂ”tmisest. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Diamedica
2022-02-09   Reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 RNA kiirtestideks molekulaardiagnostilisel meetodil (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke tulemusel sĂ”lmitava lepingu raames ostetakse ĂŒhe aasta vĂ€ltel reaktiive SARS-CoV-2 RNA kiirtestideks molekulaardiagnostilisel meetodil. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Surgitech ISIS Medical OÜ
2021-12-22   Elektripaigaldise kĂ€idu- ja korrashoiuteenus (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Hanke eesmĂ€rk on Hankija hoonetes elektripaigaldise kĂ€iduteenuse, komplekse hoolduse ja remonditeenuse teostamise ostmine, tagades seelĂ€bi hooldatavate sĂŒsteemide ja seadmete energiasÀÀstlik, eesmĂ€rgipĂ€rane hĂ€ireteta töö, operatiivne mittevastavuste kĂ”rvaldamine ning haigla elutĂ€htsa teenuse toimepidevus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Pristis
2021-12-22   Isikukaitsevahendite ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida raamlepingud, mille objektiks on 1 aasta jooksul raamlepingu sÔlmimisest arvates SA-le PÀrnu Haigla isikukaitsevahendite ostmine, mille tehniline kirjeldus on esitatud hankedokumentide (HD) lisas 1 ja prognoositavad kogused HD lisas 3. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: HMK Medical OÜ Mediq Eesti OÜ ML Worldwide FZCO OneMed OÜ OsaĂŒhing Balti Intermed Straipu LLC OÜ
2021-12-06   Personali-, palga- ja tööaja arvestuse tarkvara ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Hanke eesmÀrk on sÔlmida leping SA PÀrnu Haiglale personali-, palga- ja tööaja arvestuse tarkvara ostmiseks, mis vastab Hanke alusdokumentides kirjeldatud tingimustele ja mille standardfunktsionaalsusele on vÔimalik arendada lisafunktsionaalsusi lÀhtuvalt Hankija vajadustest Vaadake hankeid »
2021-10-22   Intravenoossete lahuste (B05B) ja loputuslahuste ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida hankelepingud, mille objektiks on SA-le PÀrnu Haigla intravenoossete lahuste (B05B) ja loputuslahuste ostmine kahe (2) aasta jooksul, mille tehniline kirjeldus ja prognoositavad kogused on esitatud HD lisas 1 ja 2. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂŒhing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2021-10-06   Ehhokardiograafi ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida hankeleping, mille objektiks on: - ĂŒhe HD lisa 1 tabelile 1 vastava ehhokardiograafi (edaspidi seade) ostmine; - seadme hooldusteenuse ostmine pĂ€rast garantiiaega kuni hankelepingu lĂ”ppemiseni; - vajadusel remonttööde ja varuosade ostmine pĂ€rast seadme garantiiaega kuni hankelepingu lĂ”ppemiseni; - vajadusel korduvkasutatavate kulutarvikute (sh ultraheliandurite) ostmine kogu hankelepingu perioodi jooksul; - vajadusel lisafunktsionaalsuste ostmine kolme aasta jooksul 
 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂŒhing Hansa Medical
2021-09-02   Ühekordse kasutusega operatsioonipesu komplektide ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Ühekordse kasutusega operatsioonipesu komplektide ostmine, tehniline kirjeldus on esitatud hankedokumentide lisas 1, sĂ”lmitava lepingu projekt hankedokumentide lisas 2. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mölnlycke Health Care OÜ
2021-08-25   Kiirabiauto ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Hankemenetluse eesmĂ€rk on hankelepingu sĂ”lmimine eduka pakkujaga C tĂŒĂŒpi kiirabiauto ostmiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Silwi Autoehituse Aktsiaselts
2021-08-18   MootorikĂŒtuse ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida hankeleping, mille alusel ostetakse haigla kasutuses olevatele sĂ”idukitele soodsaima turuhinnaga mootorikĂŒtust 3 aasta jooksul eeldatavalt kuni 290 000 euro eest. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Circle K Eesti Aktsiaselts
2021-08-18   Vedelikul baseeruva tsĂŒtoloogia (LBC) seadme, kuluvahendite ja hooldusteenuse ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Vedelikul baseeruva tsĂŒtoloogia (LBC) seadme, kuluvahendite ja hooldusteenuse ostmine Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida hankeleping, mille objektiks on vedelikul baseeruva tsĂŒtoloogia (LBC) preparaatide valmistamiseks kasutatava seadme ostmine; proovimaterjali vĂ”tmiseks, transpordiks ja seadme tööks vajalike kuluvahendite ostmine; pakutava seadme hooldusteenus garantiiperioodil ja garantiijĂ€rgsel perioodil kokku 5 aasta jooksul alates seadme vastuvĂ”tmisest. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Diamedica
2021-06-30   Pesupesemisteenuse ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Hankemenetluse tulemusel sÔlmitava lepingu raames ostetakse hankedokumentides kirjeldatud tingimustel pesupesemisteenust koos pesu sorteerimise ja komplekteerimisega 3 aasta jooksul alates lepingu sÔlmimisest. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂŒhing Ranna Pesumaja
2021-05-27   Mikroobide identifitseerimise mass-spektromeetri ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Mikroobide identifitseerimise mass-spektromeetri ostmine koos liidestamisega hankija infosĂŒsteemiga, hooldusteenuse ja vajadusel remonttööde ning varuosade ostmine pĂ€rast garantiiaja lĂ”ppemist kuni lepingu perioodi lĂ”puni, kuluvahendite ostmine kogu hankelepingu perioodi jooksul ja lisafunktsionaalsuste ostmine 3 aasta jooksul alates hankelepingu sĂ”lmimisest. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂŒhing Lepritech
2021-05-14   TĂ€isdigitaalse radiograafi ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmĂ€rgiks on sĂ”lmida hankeleping, mille objektiks ĂŒhe HD lisa 1 tabelile 1 vastava tĂ€isdigitaalse radiograafi ostmine; hooldusteenuse ja vajadusel remonttööde ning varuosade ostmine pĂ€rast garantiiaja lĂ”ppemist kuni lepingu perioodi lĂ”puni; vajadusel korduvkasutatavate kulutarvikute ostmine kogu hankelepingu perioodi jooksul; hankija soovi korral lisafunktsionaalsuste ostmine kogu hankelepingu perioodi jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2021-05-13   Endoskoopiliste ja ultrahelikirurgia instrumentide ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida hankelepingud, mille objektiks on SA-le PÀrnu Haigla endoskoopiliste ja konventsionaalsete lÔikuste stapler-lÔikurite, troakaaride, ultrahelikirurgia instrumentide ostmine kahe (2) aasta jooksul, mille tehniline kirjeldus ja kogused on esitatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Johnson & Johnson AB Eesti filiaal OsaĂŒhing AB Technology
2021-05-05   Koostööpartneri leidmine vereplasma töötlemiseks ja vereplasmast tehtud toodete tarnimiseks (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida hankeleping, mille objektiks on SA-le PÀrnu Haigla koostööpartneri leidmine vereplasma töötlemiseks ja vereplasmast tehtud toodete ostmiseks kolme (3) aasta jooksul. Tarnitavate toodete tehniline kirjeldus ja eeldatavad kogused on esitatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Octapharma AG
2021-04-22   Reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 RNA kiirtestideks molekulaardiagnostilisel meetodil (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke tulemusel sÔlmitava lepingu raames ostetakse 1 aasta vÀltel reaktiive SARS-CoV-2 RNA kiirtestideks molekulaardiagnostilisel meetodil. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: ISIS Medical OÜ OÜ Diamedica
2021-02-26   VĂ”rgu turvalisuse seadmete ostmine ja seadistamine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida hankeleping (HD lisa 2), mille objektiks on olemasolevasse arvutivÔrgu infrastruktuuri tÀ vÔrgu turvalisuse seadmete ostmine koos kÔigi vajalike lisamoodulitega ja vÔrgu turvalisuse seadmete paigaldamine, seadistamine tÔrgeteta koostoimimiseks teiste kasutuselolevate seadmete ja nende seadistustega vastavalt HD lisa 1 tehnilisele kirjeldusele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Telegrupp
2021-02-26   VĂ”rguseadmete ostmine ja seadistamine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
VÔrguseadmete ostmine ja seadistamine. Tehniline kirjeldus esitatud hankedokumendi lisas 1 ja 2, sÔlmitava lepingu projekt lisas 3. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Datel Aktsiaselts Telegrupp
2021-02-18   Reaktiivide ostmine hingamisteede viiruste mÀÀramiseks Real-Time PCR-meetodil (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Reaktiivide ostmine hingamisteede viiruste mÀÀramiseks Real-Time PCR-meetodil 3 aasta jooksul Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Diamedica
2021-02-17   Liha ja lihatoodete ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke tulemusel sÔlmitavate raamlepingute ja hankelepingute alusel ostetakse kolme (3) aasta jooksul sea- ja veiseliha, linnuliha, subprodukte ja lihatooteid, mille tehniline kirjeldus ja prognoositavad kogused on esitatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Kaupmees & Ko Aktsiaselts NĂ”o Lihatööstus Aktsiaselts Pinus OsaĂŒhing Arimee OsaĂŒhing Roverto
2021-02-17   Reaktiivide ostmine SARs-CoV-2 RNA analĂŒĂŒside teostamiseks (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Reaktiivide ostmine SARs-CoV-2 analĂŒĂŒside tegemiseks analĂŒsaatoril Biorad CFX-96 1 aasta jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Diamedica
2021-02-11   Piima ja piimatoodete ostmine (Sihtasutus PĂ€rnu Haigla)
Riigihanke tulemusel sÔlmitava(te) raamlepingu(te) (HD lisa 2) ja hankelepingute (HD lisa 3) alusel ostetakse kahe (2) aasta jooksul piima ja piimatooteid, mille tehniline kirjeldus ja prognoositavad kogused on esitatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Kaupmees & Ko Aktsiaselts Pinus Horeca Service OÜ OsaĂŒhing Roverto