Hanked: Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

2023-05-09   Hemostaatilised materjalid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Steriilselt pakendatud hemostaatiliste materjalide ja liimide ostmine. Vaadake hankeid »
2023-05-08   Ühekordse kasutusega operatsioonipesu (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Käesoleva hanke eesmärk on hankida steriilselt pakitud (v.a. hanke osades 20, 21 j25 ja 29 on nõue tehaspuhas) ühekordse kasutusega operatsioonilinasid, operatsioonilinade ning -tarvikute komplekte, aparaadikatteid ja lisavahendeid. Igale osale sõlmitakse raamleping. Vaadake hankeid »
2023-05-05   Patsientidele kohandatud näo- ja ajukolju 3D implantaadid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Individuaalselt valmistatud patsiendi anatoomilisest mudelist, 3D prinditud kraniofatsiaalseid implantaatide ostmine koos dokumentatsiooniga (implantaadi pass, kasutusjuhend, informeeritud nõusolek jne) Vaadake hankeid »
2023-04-28   Silmakirurgia tarvikud 2 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
DORC Dutch Ophthalmic Research Center International BV seadme EVA tarvikud. Vaadake hankeid »
2023-04-25   Elekta kiiritusravi seadmete remont ja hooldus (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Riigihanke objektiks on hankija olemasolevate Elekta kiiritusravi seadmete hooldusteenuse ja vajadusel seadme remondi (sh ka varuosade) ostmine. Vaadake hankeid »
2023-04-11   Orbitaal aterektoomia tarvikud koos seadme tasuta kasutamisega (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Orbitaal aterektoomia protseduuri läbiviimiseks vajalikud tarvikud koos pakutavate tarvikute kasutamiseks vajalike baasseadmete tasuta kasutamisega. Vaadake hankeid »
2023-04-11   Müügiloata ravimid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Müügiloata ravimite ostmine madalaima hinnaga vastava pakkumuse teinud pakkujalt raamlepingu alusel Vaadake hankeid »
2023-04-11   Kirurgiline õmblusmaterjal (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine Vaadake hankeid »
2023-04-04   Heakorratööd (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärk on osta heakorratööde teostamist Põhja-Eesti Regionaalhaigla erinevates korpustes. Vaadake hankeid »
2023-03-30   Luteetsium(Lu-177)oksodotreotiid [177-Lu LUTATHERA] (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Käesoleva hanke eesmärk on osta radiofarmatseutikumi luteetsium(Lu-177)oksodotreotiidi Vaadake hankeid »
2023-03-30   Radiofarmatseutikum 177Lu-PSMA-I&T (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Käesoleva hanke eesmärk on osta radiofarmatseutikumi luteetsium(Lu-177)PSMA (V10XX85 või V10XX05) Vaadake hankeid »
2023-03-21   Elektrofüsioloogia ja kateeterablatsioonide teostamistarbed (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärk on hankida elektrofüsioloogia ja kateeterablatsioonide teostamistarbed ja nende ja paigaldamiseks vajalike seadmete rentimine. Vaadake hankeid »
2023-03-20   Sidumismaterjalid, haavaravitooted, kipsid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Sidumismaterjalide, haavaravitoodete ja kipside ostmine Vaadake hankeid »
2023-03-13   Aspiratsioonivoolikud ja aspiratsiooniotsikud 3 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Aspiratsioonivoolikute ja aspiratsiooniotsikute ostmine madalaima hinnaga vastava pakkumuse teinud pakkujalt raamlepingu alusel Vaadake hankeid »
2023-03-10   Finantseerimisteenus (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärgiks on hankida liisinguvõtjale tema tegevuseks vajalikku finantseerimisteenust. Hankija sõlmib raamlepingu kuni kolme pakkujaga. Vaadake hankeid »
2023-03-07   Operatsioonikeskuse loputuspumpade süsteemid 2 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Operatsioonikeskuse loputuspumpade süsteemide ostmine madalaima hinnaga vastava pakkumuse teinud pakkujalt raamlepingu alusel Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron OneMed OÜ Osaühing AB Technology
2023-03-07   Meditsiinilise hapniku ostmine ja hapnikuballoonide üürimine koos hapnikuballoonide patsientidele transportimisega (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Meditsiinilise hapniku ostmine ja hapnikuballoonide üürimine koos hapnikuballoonide patsientidele transportimisega Vaadake hankeid »
2023-03-07   Süstlad ja süstlanõelad, veenikanüülid ning infusioonravi tarvikud 2 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Süstlad ja süstlanõelad, veenikanüülid ning infusioonravi tarvikute ostmine Vaadake hankeid »
2023-03-02   Meditsiiniseadmete puhastamise ja desinfitseerimise kemikaalid 2 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Meditsiiniseadmete puhastamise ja desinfitseerimise kemikaalide ostmine madalaima hinnaga vastava pakkumuse teinud pakkujalt raamlepingu alusel Vaadake hankeid »
2023-03-02   Dialüüsil kasutatavad dialüsaatorid ja dialüüsitarvikud (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Dialüüsil kasutatavad dialüsaatorid ja dialüüsitarvikud Vaadake hankeid »
2023-02-23   Konsuumertooted, diagnostikumid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Konsuumertoodete ja diagnostikumide ostmine madalaima hinnaga vastava pakkumuse teinud pakkujalt raamlepingu alusel Vaadake hankeid »
2023-02-21   Ravim eliglustaat (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Ravimi eliglustaat ostmine madalaima hinnaga vastava pakkumuse teinud pakkujalt raamlepingu alusel Vaadake hankeid »
2023-02-17   Köögiseadmete remont ja hooldus (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Ostetakse köögiseadmete remondi ja hoolduse teenust. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Haktek OÜ
2023-02-15   Elektrokirurgilised seadmed (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Elektrokirurgiliste seadmete ja nende tarvikute ost ning nende seademete töövõime tagamine. Vaadake hankeid »
2023-02-06   Oftalmoloogilised preparaadid, vaktsiinid, parasiitide vastased ained, närvisüsteemi toimivad ravimid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Oftalmoloogiliste preparaatide, vaktsiinide, parasiitide vastaste ainete, närvisüsteemi toimivate ravimite ostmine madalaima hinnaga vastava pakkumuse teinud pakkujalt raamlepingu alusel Vaadake hankeid »
2023-02-01   Maagaas (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärgiks on raamlepingute sõlmimine maagaasi ostuks SA Põhja- Eesti Regionaalhaigla tarbimiskohtadele Paldiski mnt 52, Tallinn (mõõtepunkt (EIC) kood: 38ZEE-G0121599-O) Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Eesti Gaas
2023-01-24   Radiofarmatseutikumi 18F-Fluorodeoksüglükoos (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Käesoleva hanke eesmärk on osta radiofarmatseutikumi 18F-Fluorodeoksüglükoos (V09IX04, edaspidi - FDG) vastavalt allolevale tabelile ja tingimustele, mis muuhulgas arvestavad tõsiasja, et 18-fluor (18F) laguneb 110 minuti pikkusel poolestusajal stabiilseks hapnikuks (18O), kiirates lagunemisel positronkiirgust maksimaalse energiaga 634 keV, kusjuures positroni ja elektroni annihileerumisel tekib footonite paar energiaga a 511 keV Vaadake hankeid »
2023-01-20   Staplerid ja klipsid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Steriilselt pakendatud kirurgiliste staplerite, staplerite täitekassettide, erinevate metallklipside, lukustuvate klipside ja multiklipserite ostmine vastavalt RHAD-s kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Johnson & Johnson AB Eesti filiaal Osaühing B.Braun Medical
2023-01-16   Vereplasma töötlemine ja vereplasmast toodetud ravimi ostmine, hüübimisfaktorite ostmine 2 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Vereplasmast toodetud ravimite ostmine ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kogutud vereplasma müük madalaima hinnaga vastava pakkumuse teinud pakkujale raamlepingu alusel. Vaadake hankeid »
2023-01-09   Psühhiaatriakliiniku ehitustööde omanikujärelevalve (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärgiks on, et omanikujärelevalve teenuse osutamise kaasabil oleks saavutatud Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnakus, aadressil J. Sütiste tee 21, Tallinn, Tellija poolt korraldatava ehitustööde hankemenetluse tulemusel sõlmitava hankelepingu pooleks oleva ehitustööde peatöövõtja kohustuste täitmise tulemus, mille kaudu saab võimalikuks Tellija poolt kavandatud tervishoiuteenuste osutamine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses ning teiste ehitusprojekti osadega … Vaadake hankeid »
2023-01-03   Veresoone sulgurid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping osas 1 endovaskulaarsed reiearteri sulguritele ja osas 2 ja 3 on punktsiooni ava kompressiooniseadmetele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2022-12-30   Aspiratsioonivoolikud ja aspiratsiooniotsikud 2 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Aspiratsioonivoolikute ja aspiratsiooniotsikute ostmine raamlepingu alusel Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Mediq Eesti OÜ
2022-12-28   Seedekulglat ja ainevahetust mõjutavad ravimid, lihaseid lõõgastavad ained, anesteetikumid, trankvillisaatorid,... (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Ravimite hankimine vastavalt alusdokumentides sätestatule. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindab ühishankes SA Läänemaa Haiglat, SA Raplamaa Haiglat ja SA Hiiumaa Haiglat. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ Osaühing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-12-27   Hüpotermiaseadmed (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hüpotermiaseadmete ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron
2022-12-23   Täisautomaatsed rotatsioonmikrotoomid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärk on soetada täisautomaatsed rotatsioonmikrotoomid Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Surgitech
2022-12-23   Päevaravitoolid Y korpusesse (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Päevaravitoolide ostmine Y korpusesse Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Diamedica
2022-12-05   Kõhuõõne operatsioonidel kasutatavad tarvikud (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Kõhuõõne operatsioonidel kasutatavate toodete ostmine, vastavalt RHAD-s toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Medivar OÜ Osaühing AB Technology UAB "Ilsanta" Eesti filiaal