Hanked: Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

2023-05-05   Elektrigeneraatori ja kĂŒtusemahuti ostmine koos paigaldusega Riia 167, Tartu (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Riigihanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida hankeleping Riia 167, Tartu hoone B- ja C-korpuse: 1. kĂŒtusemahuti ostmiseks koos maa-aluse paigaldamisega; 2. elektrigeneraatori ostmiseks koos paigaldusega. Vaadake hankeid »
2023-05-05   Elektrigeneraatorite ja kĂŒtusemahutite ostmine koos paigaldusega L. Puusepa 8, Tartu (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Riigihanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida hankeleping L. Puusepa 8 hoone: 1. G- ja H-korpuse elektri varugeneraatori kĂŒtusemahuti suurendamiseks kĂŒtusemahuti ostmiseks koos selle maa-aluse paigaldusega; 2. kĂŒtusemahuti ostmiseks koos maa-aluse paigaldamisega (A-, B-, D-, E- ja F-korpuse tarbeks); 3. elektrigeneraatori ostmiseks koos paigaldusega (F-korpuse tarbeks); 4. elektrigeneraatori ostmiseks koos paigaldusega (A-, B-, D- ja E-korpuse tarbeks). Vaadake hankeid »
2023-05-04   Eritoitude ja enteraalse toitmise tarvikute ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamlepingud sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum kodusele toitmisravi teenusele vormistatud patsientidele sobivate enteraalse toitmise seadmete, tarvikute ja eritoitude ostmiseks ning kauba patsientidele koju tarnimiseks ja sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum statsionaarsele toitmisravi teenusele vormistatud patsientidele sobivate enteraalse toitmise seadmete, tarvikute ja eritoitude ostmiseks. Vaadake hankeid »
2023-05-03   Stomatoloogiliste tĂ€idismaterjalide ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida stomatoloogiliste tĂ€idismaterjalide ostmiseks raamleping neljaks aastaks kuni kolme madalamat hinda pakkunud pakkujaga.. Raamlepingu alusel sĂ”lmib hankija eraldi hankelepingu igaks perioodiks. Esimene hankeleping sĂ”lmitakse kĂ”ige madalama maksumuse esitanud pakkujaga esimeseks perioodiks. Hankelepingus fikseeritakse vastav periood ja sel ajal toodetele kehtivad hinnad. Esimene hankeleping sĂ”lmitakse kĂ€esoleva hankemenetluse raames esitatavas pakkumuses toodud hindade 
 Vaadake hankeid »
2023-05-02   Patsiendiliideste ostmine firma Ficher & Paykel niisutile AIRVO-2 (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping patsiendiliideste ostmiseks firma Ficher & Paykel niisutile AIRVO-2 HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
2023-04-25   Kodune peritoneaaldialĂŒĂŒs (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Lepingu objektiks on Pakkuja poolt Hankijale peritoneaaldialĂŒĂŒsi vajavate haigete jaoks peritoneaaldialĂŒĂŒsi sĂŒsteemi kasutada andmine koos sĂŒsteemi hooldusega ning peritoneaaldialĂŒĂŒsiks igale Hankija patsiendile vajaminevate lahuste ja lisatarvikute mĂŒĂŒmine. Vaadake hankeid »
2023-04-24   Doonorvere nakkustekitajate NAT analĂŒĂŒsidele testimisvĂ”imaluse ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping donatsioonide (diagnostikumid pluss kĂ”ik vajalikud kulutarvikud) ostmiseks doonorvere nakkustekitajate tuvastamiseks koos NAT meetodil tĂ€isanalĂŒsaatori ja automaatse pipeteerimisseadme kasutamisĂ”iguse ja seadmete hoolduse hankimisega. Vaadake hankeid »
2023-04-18   Veresoonte proteesid ja endoproteesid (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping veresoonte proteeside ja endoproteeside ostmiseks. Vaadake hankeid »
2023-04-11   Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad ravimid (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
2023-04-06   Röntgenseadme ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida hankeleping sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum radioloogiakliinikule ĂŒhe uue röntgenseadme ostmiseks ning seadmele garantiiperioodi jĂ€rgse korralise hooldusteenuse tellimiseks neljaks aastaks. Vaadake hankeid »
2023-03-28   Ravimite intravenoosse manustamise tarvikute ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping ravimite intravenoosse manustamise tarvikute ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
2023-03-28   Intravaskulaarse ja transuretraalse kehatemperatuuri tarvikute ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping intravaskulaarse ja transuretraalse kehatemperatuuri tarvikute ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
2023-03-24   Infusiooni- ja transfusioonisĂŒsteemide ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping infusiooni- ja transfusioonisĂŒsteemide ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
2023-03-22   Ühekordse kasutusega sĂŒstalde ja sĂŒstlanĂ”elte ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping ĂŒhekordse kasutusega sĂŒstalde ja sĂŒstlanĂ”elte ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
2023-03-20   Patsientide transport (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Riigihanke eesmÀrgiks on sÔlmida raamlepingud patsientidele transporditeenuse tellimiseks Tartu linna eri asukohtades olevatest haiglahoonetest (L. Puusepa 8, L. Puusepa 6, Riia 167, Raja 31, J. Kuperjanovi 1, N. Lunini 6) Eesti erinevates linnades asuvatesse raviasutustesse. Vaadake hankeid »
2023-03-16   ArvutivĂ”rgu seadmete ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida hankeleping arvutite ja teiste seadmete ĂŒhendamiseks vajalike vĂ”rguseadmete ostmiseks ja paigaldamiseks. KĂ”ik pakutavad seadmed ja selles sisalduvad komponendid peavad olema uued ning vastama HD Lisas 1 toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-15   Harvaesinevate haigustekitajate tuvastamiseks tĂ€isautomaatse NAT-analĂŒsaatori, diagnostikumide ja seadme hoolduse ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping haigustekitajate tuvastamiseks NAT meetodil diagnostikumide, tĂ€isautomaatse analĂŒsaatori ja selle hoolduse ostmiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aidian Oy
2023-03-06   18-F mĂ€rgistatud radiofarmatseutikumi ostmine eesnÀÀrmevĂ€hi PET-diagnostikaks (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping eesnÀÀrmevÀhi PET-diagnostikas kasutatava radioaktiivse flooriga (18F) mÀrgistatud prostata spetsiifiliste membraaniantikehadega (PSMA) seonduva radiofarmatseutikumi (V09IX84) ostmiseks. Vaadake hankeid »
2023-03-02   Steriilsete kinnaste ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping steriilsete kinnaste ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
2023-03-02   Meditsiiniliste mittesteriilsete kinnaste ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping meditsiiniliste mittesteriilsete kinnaste ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
2023-02-20   Keemiaravi planeerimise infosĂŒsteem (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rgiks on keemiaravi planeerimise infosĂŒsteemi (edaspidi ka sĂŒsteem) ostmine ning hankija vastaval valikul liidestamine olemasolevate infosĂŒsteemidega, juurutustööd ja tugiteenused hanke tehnilises kirjelduses ja hankelepingus toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-02-16   Raja 31 ja L. Puusepa 8 hoone isolaatorpalatite projekteerimis- ja ehitustööd (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Lepingu eesmĂ€rgiks on rajada Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevatesse palatiosakondadesse (III astme intensiivravi, neuroloogia, psĂŒhhiaatria, hematoloogia-onkoloogia) olemasolevate palatite asemele kokku 8 uut isolaatorit koos hapnikravi vĂ”imekusega ning rekonstrueeritakse 4 isolaatorit. Vaadake hankeid »
2023-02-14   SisekĂ”rva implantaadisĂŒsteemide ostmine raske ja sĂŒgava kuulmislangusega patsientidele (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping sisekĂ”rva implantaadisĂŒsteemi komplektide ostmiseks raske ja sĂŒgava kuulmispuudega patsientidele. Raamleping sĂ”lmitakse tĂ€htajaga 31.12.2023. Hange on jaotatud kaheks osaks. MĂ”lemas osas vĂ”ib pakkuda vaid ĂŒhte toodet (mitte mitut erinevat komplekti): 1. sisekĂ”rva implantaadisĂŒsteem I – eeldatav kogus 12 komplekti; 2. sisekĂ”rva implantaadisĂŒsteem II – eeldatav kogus 8 komplekti. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Medivar OÜ OÜ Audiomed OÜ CisMed
2023-02-02   Individuaalselt valmistatud alalĂ”ualiigese proteesid (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping individuaalselt valmistatud alalĂ”ualiigese proteeside ostmiseks. Hankija soovib sĂ”ltuvalt tervishoiuteenuse osutamisel tekkivast vajadusest osta kas unilateraalseid endoproteese (ĂŒhepoolne, ĂŒks endoprotees) vĂ”i bilateraalseid endoporteese (kahepoolne, kaks endoproteesi). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ IMPLADEX
2023-02-01   Eestis mĂŒĂŒgiluba mitteomavate ravimite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping Eestis mĂŒĂŒgiluba mitteomavate ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse HulgimĂŒĂŒk OÜ First Pharma OÜ Magnum Medical OÜ OsaĂŒhing Kalverton Tamro Eesti OÜ
2023-02-01   B, C ja R rĂŒhma kuuluvate ravimite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping B, C ja R rĂŒhma kuuluvate ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
2023-01-27   ImmuunanalĂŒĂŒside automaatse teostamisvĂ”imaluse hankimine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Riigihanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping 5 aastaks immuunanalĂŒĂŒside automaatse teostamisvĂ”imaluse hankimiseks (diagnostikumide ostmine, seadme kasutamisĂ”igus ning seadme hoolduse hankimine). Hankija sĂ”lmib raamlepingu 5 aastaks, kuna seadme kasulik eluiga on 5 aastat. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Siemens Healthcare Oy Eesti filiaal
2023-01-25   Diagnostikumide ostmine nakkustekitajate tuvastamiseks koos teostamisvĂ”imalusega NAT meetodil pĂ”hineval kiiranalĂŒsaatoril (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping diagnostikumide ostmiseks NAT meetodil nakkustekitajate tuvastamiseks koos kiiranalĂŒsaatori kasutamisĂ”iguse ja seadme hoolduse hankimisega. Vaadake hankeid »
2023-01-20   Ravimite L01 ja L04 ostmine vastavalt nimekirjale (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping vastavalt nimekirjale ravimite L01 ja L04 ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Roche Eesti OsaĂŒhing Tamro Eesti OÜ
2023-01-20   KESKNÄRVISÜSTEEMI MÕJUTAVAD RAVIMID VASTAVALT NIMEKIRJALE (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping vastavalt nimekirjale kesknĂ€rvisĂŒsteemi mĂ”jutavate ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron AS Oribalt Tallinn Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2023-01-05   Voodite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida hankelepingud voodite ostmiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron Medilink Eesti OÜ OsaĂŒhing AB Technology
2022-12-23   Reaalaja PCR diagnostikumide soetamine hematoloogilistele haigustele spetsiifiliste kromosomaalsete aberratsiooonide... (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmÀrk on sÔlmida kolmeks (3) aastaks raamleping, et osta reaalaja PCR diagnostikumide hematoloogilistele haigustele spetsiifiliste kromosomaalsete aberratsioonide detekteerimiseks ja kvantiteerimiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Quantum Eesti AS
2022-12-20   Voodipesu, patsiendiriietuse ja tööriietuse ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping voodipesu, patsiendiriietuse ja tööriietuse ostmiseks kaheks aastaks vÔi hanke maksimaalsete koguste tÀitumiseni sÔltuvalt sellest, kumb asjaolu saabub varem. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus Anrek OÜ OsaĂŒhing Ally OÜ MAN`S WORLD Tekstiilikompanii OÜ
2022-12-20   Instrumentide-, pindade-, kĂ€te- ja naha antiseptikumid ja desinfitseerimisvahendid (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping instrumentide-, pindade-, kÀte- ja naha antiseptikumide ja desinfitseerimisvahendite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aaskla osaĂŒhing Aktsiaselts Chemi-Pharm Aktsiaselts Semetron OsaĂŒhing B.Braun Medical
2022-12-19   Lineaarkiirendite hooldus- ja remonditeenus (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping 48-ks kuuks vÔi kuni seadme tootja poolt seadmele pakutava toe lÔppemiseni sÔltuvalt sellest, kumb tÀhtaeg saabub varem, hooldus- ja remonditeenuse tellimiseks. Vaadake hankeid »
2022-12-16   SĂŒdame- ja veresoonte intraluminaarsete protseduuride tarvikud (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamlepingud sĂŒdame- ja veresoonte intraluminaarsete protseduuride tarvikute ostmiseks Vaadake hankeid »
2022-12-08   MaarjamĂ”isa meditsiinilinnaku C, M ja G1 korpuse mööbli ostmine ja paigaldus (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida hankeleping sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum MaarjamĂ”isa meditsiinilinnaku C, M ja G1 korpuse mööbli ostmiseks ja paigalduseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AJ Tooted Aktsiaselts Aktsiaselts Intera OsaĂŒhing Merianto Saloni BĂŒroomööbli AS Scanmed Group OÜ
2022-12-05   Kirurgiliste vĂ”rkude, vĂ”rgu fiksaatorite ja inkontinentsi lingude ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping kirurgiliste vÔrkude, vÔrgu fiksaatorite ja inkontinentsi lingude ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aaskla osaĂŒhing AB Medical Group Eesti OsaĂŒhing Johnson & Johnson AB Eesti filiaal Medreto OÜ OsaĂŒhing AB Technology OsaĂŒhing B.Braun Medical UAB "Ilsanta" Eesti filiaal
2022-11-30   99Mo/99Tc radionukliidgeneraatorite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on kuni kahe edukaks tunnistatud pakkujaga raamlepingu sÔlmimine 99Mo/99mTc radionukliidgeneraatorite (V09FX01) ostmiseks. Vaadake hankeid »
2022-11-24   Infusiooni- ja loputuslahuste ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida raamleping infusiooni- ja loputuslahuste ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuse ja kirjelduse alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ortolink Invest OÜ OsaĂŒhing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-11-24   Virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia sĂŒsteem (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Riigihanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida hankeleping: - virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia sĂŒsteemi koos garantii ja garantiiaegse hooldusega, vajaliku tarkvara ja lisaseadmetega, tarnimise, paigalduse ja koolitusega (edaspidi nimetatud Kaup vĂ”i seade) ostmine; - Kauba garantiijĂ€rgse viie (5) aasta pikkuse hooldusteenuse (edaspidi nimetatud hooldusteenus) ostmine; - Kauba kasutamiseks vajalike tarvikute (edaspidi tarvikud) maksimaalses koguses 600 komplekti ostmine. Hankijal puudub kohustus tarvikuid nimetatud 
 Vaadake hankeid »
2022-11-23   Ühekordse kasutusega operatsioonipesu ja kitlite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping ĂŒhekordse kasutusega operatsioonipesu ja kitlite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ ZARYS International Group sp. Z oo sp.k.
2022-11-15   3D/4D ehhokardiograafi ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida hankeleping 3/4-dimensionaalse ehhokardiograafi ostmiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp
2022-11-11   Silmasiseste lÀÀtsede ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
1. KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping volditavate silmasiseste ĂŒheosaliste akrĂŒĂŒllÀÀtsede ostmiseks. Raamleping sĂ”lmitakse kaheks aastaks. 2. Hange on jaotatud viieks osaks. Pakkumuse vĂ”ib esitada kas ĂŒhele vĂ”i mitmele osale. 1. osa – Parandatud keskmise kauguse nĂ€gemisteravusega hĂŒdrofoobsed kunstlÀÀtsed (eeldatav kogus 2000 tk); 2. osa – Parandatud keskmise kauguse nĂ€gemisteravusega hĂŒdrofiilsed kunstlÀÀtsed (eeldatav kogus 2000 tk); 3. osa - Kahe toetuspunktiga kunstlÀÀtsed (eeldatav kogus 
 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Optika & Diagnostika OÜ OÜ Weissmed
2022-11-01   Ohtlike jÀÀtmete veo- ja kĂ€itlusteenus (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida kaheks aastaks raamleping, mille alusel ĂŒĂŒritakse jÀÀtmekonteinereid ja tellitakse kompleksne teenus hankija struktuuriĂŒksuste ohtlike jÀÀtmete sĂŒsteemseks Ă€raveoks ja kĂ€itluseks Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Epler & Lorenz
2022-11-01   Patoloogialabori kemikaalide ja tarvikute ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on osta kahe aasta jooksul patoloogialabori kemikaale ja tarvikuid vastavalt HD Lisas 1 toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-11-01   Sanitaartehniliste materjalide ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida 36 kuuks raamleping sanitaartehniliste materjalide ostmiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: aktsiaselts FEB
2022-10-31   SĂŒsteemsed infektsioonivastased ravimid (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KĂ€esoleva hanke eesmĂ€rk on sĂ”lmida raamleping sĂŒsteemsete infektsioonivastaste ravimite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuse ja kirjelduse alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse HulgimĂŒĂŒk OÜ Magnum Medical OÜ OsaĂŒhing B.Braun Medical Tamro Eesti OÜ
2022-10-20   Reisikorraldusteenuse tellimine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrgiks on kuni kolme edukaks tunnistatud pakkujaga raamlepingu sÔlmimine reisikorraldusteenuse tellimiseks kolmeks aastaks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS GoTravel CWT Estonia AS Reisieksperdi Aktsiaselts
2022-10-19   Intensiivravivoodite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
KÀesoleva hanke eesmÀrk on sÔlmida hankelepingud intensiivravivoodite ostmiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron